Vlaams minister van Economie Hilde Crevits stelt vandaag officieel de profploeg voor, het team van experten dat de komende maanden door Vlaanderen zal trekken om de leegstand van handelspanden aan te pakken. “Een zeer welkom initiatief”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Naast het versterken van de handelskernen moet nu ook werk gemaakt worden van de winkelshift waarmee we bedrijvigheid terug naar de kernen trekken.  Als we in de toekomst nog een echte winkelbeleving in onze centra willen, moeten we afstappen van de wildgroei aan grote winkelcentra in de periferie.” 

“Het initiatief van minister Crevits om de leegstand van handelspanden aan te pakken is zeer relevant en welkom”, zegt Danny Van Assche. Volgens het meest recente leegstandrapport van Locatus neemt het aantal leegstaande winkelpanden sinds 2008 almaar toe, van 5,1% tot 11,8% in 2020. Aan die stijgende trend kwam in 2021 een einde, met een eindscore van 11,6%. Een hoopgevend signaal, en hopelijk de langverwachte structurele knik in de curve.

Danny Van Assche: “We moedigen het initiatief van de minister dan ook sterk aan en hopen dat alle Vlaamse steden en gemeenten hier inspiratie zullen uithalen om kernversterkende maatregelen te nemen. De aangekondigde ‘vitrine’ zal een grote rol kunnen spelen om de expertise van de Profploeg verder uit te dragen.”
UNIZO zal de projecten die nu in de steigers staan ondersteunen en de lokale ondernemersverenigingen warm maken om ze actief te ondersteunen , inclusief begeleiding van UNIZO-medewerkers. 

Stop de uitbreiding in de periferie 

UNIZO benadrukt dat alleen de aanpak in de gemeenten zelf onvoldoende is om de leegstand in Vlaanderen structureel aan te pakken. Zolang de winkelshift niet wordt gerealiseerd en er ongebreideld verder winkeloppervlakte buiten de kernen wordt gerealiseerd, zal het voor een aantal gemeenten soms een druppel op een hete plaat zijn.

“We kunnen spreken van een echte rush op periferie", aldus Danny Van Assche. "2019 was het meest actieve jaar in de geschiedenis, met maar liefst 220.000 m² aan nieuwe baanwinkels die de deuren openden. Gemiddeld komt er jaarlijks zo’n 80.000 m² bij. Op korte termijn zit nog eens 315.000 m² in de pijplijn.” 

UNIZO vraagt een ‘winkelshift’, waarbij een halt wordt toegeroepen aan de perifere vestigingen en uitbreidingen van handelszaken die perfect verweefbaar zijn in onze kernen.

“Het is een keuze tussen kwaliteit en kwantiteit. We vragen aan de Vlaamse regering om prioritair werk te maken van het ‘Vlaams Detailhandelsbeleidsplan’, met een beredeneerde regionale afweging betreffende de inplanting van grootschalige vestigingen”, aldus Danny van Assche.