In amper 2 procent van de kmo’s met personeel wordt vandaag gestaakt. Dat blijkt uit een UNIZO-ledenenquête die sinds vanochtend loopt en intussen werd ingevuld door meer dan 600 werkgevers. Maar de actiedag van de vakbonden heeft wel degelijk een impact. Een op vier kmo-zaakvoerders geeft aan dat er op één of andere manier hinder wordt ondervonden door de staking. 

“Dit is enorm betreurenswaardig”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “Zelfstandigen en ondernemers gaan zelf gebukt onder de hoge kosten, betalen door de automatische loonindexering dit jaar 11 procent meer aan loonkosten en kunnen vandaag hun bedrijf niet optimaal runnen omdat de vakbonden mordicus meer willen. Dat is gewoonweg wereldvreemd.” 

Van alle kmo’s die leveren aan klanten geeft 30 procent  aan dat de levering vandaag niet kan doorgaan. Van de bedrijven die leveringen verwachten, zegt 42 procent dat leveranciers er vandaag niet doorkomen. In 18 procent van de getroffen kmo's kwamen werknemers deze ochtend noodgedwongen te laat toe op het werk. 

“Elke morzel begrip die er nog was voor de bezorgdheden van de vakbonden is verdwenen”, zegt Danny Van Assche.  “Men is blind voor de economische realiteit. De aanhoudende vraag voor meer loon bovenop deze recordindex is totaal onbegrijpelijk. De loonwet is net de laatste strohalm waaraan ondernemers zich kunnen vasthouden om loonkost enigszins onder controle te houden. De koopkracht blijft dankzij de automatische loonindexatie en de steunmaatregelen voor gezinnen gehandhaafd dit jaar. Wat wil men nu nog meer? En vooral: zal het ooit genoeg zijn?” 

Volgens de Nationale Bank van België zullen de loonkosten in de privésector in België dubbel zoveel stijgen in vergelijking met het gemiddelde van buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Volgens de laatste vooruitzichten zullen de lonen in het grootste paritair comité van ons land in januari 2023 met 10,84 procent stijgen. Dat is evenveel als de vorige 8 indexaties tezamen (2015-2022).

Opvallend is dat er een grotere stakingsbereidheid is bij de overheid dan bij de private sector.  Danny Van Assche:  “Ambtenaren hebben nu al het beste systeem van koopkracht- en jobbescherming, gezien de automatische indexering van hun loon is gekoppeld aan de spilindex. En tóch voert men actie en wil men het land platleggen.  Bovendien wordt overal een eigen reden voor de staking aangehaald die weinig te maken heeft met de officiële retoriek van de vakbonden. Vandaag is economisch een sombere dag, met vooral spierballengerol van de vakbonden , die onze maatschappij een smak geld kost en ons geen stap verder brengt naar een oplossing van het probleem.”