Uit cijfers die onderzoekers van de UGent opvroegen bij de VDAB blijkt dat van de meer dan 6.000 mensen die in het SWT-systeem zitten en werkzoekend zijn er een jaar later slechts 0,6% weer van aan het werk is. Ondernemersorganisatie UNIZO vraagt om het stelsel verder in te krimpen en meer in te zetten op de activatie van 60-pussers in het algemeen. 

Dankzij SWT kan wie op late leeftijd ontslagen wordt, genieten van een extra bedrijfstoeslag bovenop de werkloosheidsuitkering. De bedoeling is wel dat wie in dit stelsel zit verder wordt opgevolgd en begeleid naar nieuw werk. De recente cijfers maken duidelijk dat dit quasi nooit het geval is.  
 

Algemene focus op 60-plussers

UNIZO benadrukt dat het probleem veel ruimer is dan enkel SWT, de werkzaamheidsgraad bij 60-plussers in het algemeen is dramatisch laag. In Vlaanderen is ongeveer 4 op de 10 van wie ouder is dan 60 aan het werk. 

“Die problematiek staat los van heel het SWT-verhaal en moet absoluut een van de speerpunten worden in het arbeidsmarktbeleid” zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “Er moeten meer 60-plussers aan de slag, ongeacht het gaat over werklozen of SWT’ers. Die eerste groep is trouwens veel groter dan de tweede. SWT is wat een fetisj-discussie geworden. Pak daarom het kader van de beschikbaarheid aan. Het is niet meer van deze tijd dat werkzoekenden afhankelijk van hun leeftijd hun zoektocht naar werk op een verschillende manier moeten aanpakken. Het valt toch niet meer uit te leggen dat de ene werkzoekende enkel moet ingaan op voorstellen van VDAB, en de anderen daarnaast ook zelf veel actiever zoeken naar een job.” 

Om meer 60-plussers aan de slag te krijgen wijst UNIZO ook op de nood aan het versterken van de competenties met een hogere opleidingssteun, de re-integratie van langdurig zieken, een hervorming van het pensioenstelsel, focus op werkbaar werk en een versterkte jobmobiliteit. 

 

Maak voorwaarden SWT nog strenger

Door de minimumleeftijd te verhogen naar 62 jaar is het gebruik van SWT de afgelopen jaren al sterk teruggedrongen. In 2023 waren er in totaal nog 23.232 SWT’ers in België (Vlaams Gewest: 15.817) volgens de laatste RVA cijfers. In 2014 waren dit er nog 107.132 (Vlaams Gewest 75.773), een forse afbouw en te wijten aan het verstrengen van de voorwaarden. 

Danny Van Assche: “Er wordt intussen al minder gebruik gemaakt van het systeem. Een horde die nog genomen moet worden is om SWT bij herstructurering strenger te maken. De uitzondering die nu van toepassing is waardoor de minimumleeftijd van 62 jaar niet geldt, moet verdwijnen. ” 

UNIZO roept de VDAB  op om het sociaal akkoord van 2022 goed uit te voeren.  Er is een tekort op de arbeidsmarkt, voor elke werkzoekende moet een aanbod voorzien worden ongeacht de beschikbaarheid.  VDAB heeft recent in haar bestuursorganen beslist dat er extra focus zal worden gelegd op 55 plussers. Het is nu aan VDAB en haar bemiddelaars om dit versterkt in te zetten.