Ministers Dermagne en Clarinval willen snel werk maken van een wettelijk initiatief om buitensporige prijspromoties voor verse voeding te verbieden. Dat werd zonet bevestigd in het ketenoverleg, de taskforce agro-voeding, waar ook UNIZO aan deelnam. Hiermee gaan de ministers in op een eerder gestelde vraag van UNIZO en Buurtsuper.be. “Dumpingacties zoals ‘1 kopen, 2 gratis’ zijn niet duurzaam en spelen op langere termijn in het nadeel van de consument”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “De prijzenoorlog in grote retail is een risico voor het voortbestaan van vele kmo’s. Dat zien we aan de prijzenonderhandelingen en ook de franchisecontracten die worden afgesloten. Er wordt steeds vaker gesneden in rendabiliteit via overdreven prijspromoties. Het is een bijzonder goed signaal voor de hele keten, van landbouwer tot verwerkingsbedrijf en retail, dat de ministers deze dumpingacties willen aanpakken.

UNIZO en Buurtsuper.be  stellen al langer de problematiek van ‘overdreven kortingen’ aan de kaak. “Dumpingpromoties zijn een uitgekiende strategie van multinationals om marktaandeel veroveren”, zegt Danny Van Assche. “Het resultaat is dat de lokale productie onder druk staat en er meer aanvoer is van goedkope buitenlandse producten. Onze landbouwers maar ook de verwerking en de verkoopkanalen missen hierdoor de noodzakelijke marges om rendabel te kunnen werken, laat staan om in te zetten op innovatie, duurzame investeringen en ontwikkeling.” 

Heel het systeem van dumpingprijzen en -kortingen staat haaks op de verduurzaming van onze economie. Het is de consument die uiteindelijk het grootste slachtoffer zal zijn. Op korte termijn lijken dumpingacties interessant en goed voor de portemonnee, maar op lange termijn zal het aanbod verschralen. Het uiteindelijke gevolg van deze race to the bottom is minder lokale productie, minder kleinschalige winkels en minder kwaliteit. Verder creëert het ook een verkeerd beeld bij consumenten, namelijk dat de ‘normale verkoopprijs’ exuberant is, terwijl voor vele schakels in de keten het water al aan de lippen staat. Een eerlijk product verdient een eerlijke prijs, voor iedereen in de keten.

Op de taskforce kwam een duidelijk signaal om een halt toe te roepen aan buitensporige prijspromoties. UNIZO steunt dit initiatief volop en vraagt om dit nog deze legislatuur om te zetten in regelgeving. Promoties moeten absoluut mogelijk blijven, ze zijn een belangrijk instrument voor ondernemers om de verkoop een boost te geven, zich te onderscheiden van een concurrent of om de voorraden op te ruimen. Maar de overdreven promoties, die het gevolg zijn van de sterke concurrentiestrijd tussen de grote retailspelers, brengen de rendabiliteit van kleinere spelers in het gedrang. Boeren, lokale supermarkten, bakkers en slagers kunnen niet concurreren tegen deze dumpingacties. Denk aan voorbeelden als één pak charcuterie kopen en één gratis, of twee koffiekoeken gratis bij de aankoop van één.