De Algemene Vergadering van UNIZO keurde op woensdag 22 juni de verlenging van het mandaat van nationaal voorzitter Peter Brysse goed. Hij werd hiermee herbenoemd voor een tweede voorzitterstermijn van drie jaar, het statutaire maximum. 

De Raad van Bestuur van UNIZO stemde eerder unaniem in om de verlenging van het mandaat van de West-Vlaamse ondernemer Peter Brysse (50) als nationale voorzitter voor te dragen. De Algemene Vergadering aanvaardde dit voorstel met 98% van de stemmen. 

Peter Brysse is een volbloed kmo-ondernemer. Samen met zijn echtgenote Kathleen Deraedt runt hij Attent Loyalty & Rewards in Beernem, een kmo gespecialiseerd in waarderingsformules voor medewerkers en klanten. Hij heeft intussen een indrukwekkende staat van dienst bij UNIZO, op alle bestuursniveaus van lokaal over regionaal tot provinciaal en nationaal. In 2020 volgde hij Karl Verlinden op als nationaal UNIZO-voorzitter.

Peter Brysse: “Ik dank de UNIZO-bestuursleden voor het vertrouwen. Doorheen de drie bijzondere jaren ervaarde ik de enorme slagkracht van onze organisatie. Ons model ‘Van, Voor en Door Ondernemers’, was de houvast voor vele tienduizenden leden in turbulente tijden. Mijn leidmotief voor de volgende jaren is politiek geïnspireerd, hoe kan het ook anders met de diverse verkiezingen volgend jaar. Op alle niveaus moeten onze beleidsmakers ondernemersvriendelijke regeerakkoorden afsluiten. Ik pleit voor ‘drie keer meer’: meer respect voor ondernemerschap, meer ruimte voor ondernemers en meer flexibiliteit voor ondernemende mensen.” 

De UNIZO-voorzitter wordt benoemd op de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur. Het mandaat van een nationaal voorzitter bij UNIZO geldt voor drie jaar en kan eenmalig verlengd worden. Daarmee gaat Peter Brysse dus zijn tweede en ook laatste termijn in.