De coronacrisis heeft onze zelfstandige ondernemers en kmo-zaakvoerders niet op de knieën gekregen. Dankzij hun creativiteit, doorzettingsvermogen én steun van de verschillende overheden hebben de meesten het overleefd. De economie veert recht, het licht van de relance schijnt... maar daar doemt alweer de nijpende arbeidskrapte op. Meteen ook hét kernthema van het UNIZO Startevent, dinsdagavond in Autoworld.

Het probleem is zo gigantisch dat het de relance dreigt teniet te doen. UNIZO formuleert daarom 4 concrete maatregelen die het verschil moeten maken: Maak werken lonend, activeer meer zestigplussers, re-integreer meer langdurig zieken, en vergroot de arbeidsmobiliteit!

"Het is verbijsterend vast te stellen dat 20% van onze KMO’s al buitenlanders heeft aangeworven, maar slechts 7% werknemers uit een ander gewest? De Europese arbeidsmarkt werkt met andere woorden beter dan de Belgische. We moeten meer dan ooit inzetten op intergewestelijke samenwerking om de groei van onze bedrijven niet te hypothekeren.” aldus Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. 

In het Vlaams Gewest blijven vandaag 4,7 op 100 vacatures oningevuld (vacaturegraad). In het Brussels Gewest zijn dat 3,3 vacatures. De werkloosheidsgraad in het Brussels en Waals Gewest ligt dan weer hoger dan in Vlaanderen. Er bevindt zich voor Vlaams-Brabantse en Brusselse bedrijven met andere woorden op korte afstand een bijkomende arbeidsreserve die kan worden aangesproken. 

UNIZO klopt al jaren op dezelfde nagel maar er zit totaal geen schot in de zaak. Er is geen enkele Vlaamse provincie waar meer dan 2,5% van de tewerkstelling door Waalse werknemers wordt ingevuld. Brusselaars vinden voorts alleen (en dan nog met mondjesmaat) de weg naar Vlaams- en Waals-Brabant. Uit onderzoek blijkt dat Belgen - meer dan ooit blijkbaar - het liefst onder de eigen kerktoren werken. Bovendien staan werkgevers niet altijd te springen om iemand die verderaf  woont aan te werven.

Om uit deze impasse te geraken, wil UNIZO dat de VDAB, Actiris en Forem 'hun' werkzoekenden toeleiden en opleiden naar elkaars knelpuntberoepen. Vacatures moeten bovendien gelijktijdig in alle gewesten worden opengesteld en gepubliceerd. Uiteraard moeten werkgevers ze dan ook systematisch bij de arbeidsbemiddelingsdiensten aanmelden. Instrumenten zoals de Individuele Beroepsopleiding zouden verder over gewestgrenzen heen uitgerold moeten worden. De regel dat je als werkzoekende een "passende dienstbetrekking" moet aanvaarden tot 60 km van je woonplaats mag tot slot niet stoppen aan de gewestgrens. Uiteraard zijn vlotte verbindingen met het openbaar vervoer en met slechts één ticket voor het ganse traject essentieel.

Om werkgevers te informeren over de mogelijkheden die bestaan over het aanwerven van Brusselaars in Vlaanderen en omgekeerd, organiseert UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel een gratis infosessie op 26 oktober 2021. Fysiek of online te volgen.

Meer info: www.unizo.be/aanwervenovergewestgrenzen.

### EINDE PERSBERICHT ###

Wilt u meer informatie?
Contacteer:

Liedewij Verbiest
0471724157
liedewij.verbiest@unizo.be