UNIZO noemt het begrotingsakkoord dat de federale regering zopas heeft bereikt een eerste signaal dat men de ernst van de budgettaire ontsporing inziet. “Het feit dat men tijdens een begrotingscontrole stappen zet om te besparen is een goed teken, maar het grote werk is voor 2024. Dan zullen we een sprong moeten maken”, zegt topman Danny Van Assche. De ondernemersorganisatie betreurt wel dat er wordt gesnoeid in de vermindering van de werkgeversbijdragen bij de kleinste bedrijven en dat de verhoogde investeringsaftrek wordt uitgesteld. 

Het positieve aan dit akkoord is dat er daadwerkelijk een besparingsoefening wordt gedaan gespreid over alle aspecten van de samenleving. “Het is goed dat de regering met een akkoord komt waarin effectief wordt bespaard. Dat is meer dan noodzakelijk. Een echte structurele hervorming mogen we tijdens een controle niet verwachten, dat is werk voor de opmaak van de begroting van 2024. Daarvoor zal een grondige pensioen- en fiscale hervorming noodzakelijk zijn en is het heel belangrijk om de Europese relancemiddelen voor België binnen te halen. We juichen toe dat door de taks op multinationals er een meer gelijk speelveld komt tussen het belasten van kmo’s en de giganten. Ook worden er interessante stappen gezet om de intergewestelijke arbeidsmobiliteit van werkzoekenden te bevorderen”, zegt Danny Van Assche

De keerzijde van het akkoord is dat kmo’s in deze moeilijke periode van stijgende loonkosten en hoge inflatie nog meer kosten moeten dragen.  Concreet zal het bedrag van de vermindering voor de eerste aanwerving vanaf 1 januari 2024 worden geplafonneerd op 3100 euro per kwartaal.

Danny Van Assche: “De ingreep op de eerste werknemer is grotendeels conform het advies dat de sociale partners eerder gaven, maar dat de vermindering voor de vierde, vijfde en zesde werknemer wordt opgeheven is een onvoorziene extra last. De werkgevers zullen daarnaast ook extra moeten betalen voor de tijdelijke werkloosheid, dit komt bovenop de indexering van de werkgeverstoeslag dat eerder in het sociaal akkoord werd afgesproken. Bovendien wordt ook de verhoogde investeringsaftrek uitgesteld, net op een moment dat het stimuleren van investeren in energie- en klimaatmaatregelen broodnodig is.”