Onder impuls van minister van Financiën Vincent Van Peteghem werd vandaag met een studiedag het debat over de fiscale hervorming op gang getrokken. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet, UNIZO dringt al lang aan op een globale fiscale hervorming die ervoor zorgt dat werken loont. “Een grondige hervorming is absolute noodzaak,  want als het gaat om de belastingdruk op arbeid scoort België steeds de gouden medaille. Werken moet meer lonen en we moeten tegelijkertijd competitief blijven tegenover onze buurlanden.  De oefening die nu moet gebeuren, is een goed evenwicht vinden in de financiering om tot een gedragen plan te komen”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO

De ondernemers vragen al langer een vereenvoudiging van het huidig systeem en een daadwerkelijke lastenverlaging. Het belangrijkste strijdpunt van deze hervorming is daarom de progressiviteit van de personenbelasting. De Belg betaalt reeds 50% belastingen op het gedeelte van zijn loon/winst boven 42.000 euro. Niet alleen de progressiviteit is in België uitzonderlijk hoog, we hebben ook het hoogste tarief.  Uit een eerste analyse van de voorstellen blijkt dat de ingreep daarop bescheiden blijft maar dat het geld vooral wordt gezocht bij ondernemers en zelfstandigen. UNIZO mist ook de ambitie om meer te besparen op overheidsuitgaven. 

“Vooral de concrete maatregelen om arbeid meer lonend te maken (making work pay) zijn nog te bescheiden”, zegt Danny Van Assche. “Men stelt een aanpassing van de belastingtarieven en -schalen voor, maar die blijft toch eerder beperkt. Daartegenover staat wel dat men veel bestaande manieren om de lasten op arbeid te verlagen wil afschaffen. Die oefening mag gemaakt worden, maar we moeten wel een goed evenwicht bewaren. De financiering van de hervorming mag niet op de kap van de ondernemers en zelfstandigen komen.  Finaal moeten de lasten op arbeid omlaag. Dat komt de werknemer ten goede, want hij houdt netto meer over zonder dat de loonlast verhoogt.  De financiering van de hervorming moet evenwichtig gebeuren, door niet alleen lasten te spreiden maar ook in te grijpen op het veel te grote overheidsbeslag in België." 

UNIZO gaat akkoord dat er heilige huisjes moeten sneuvelen, maar dan alleen in een brede, evenwichtige en omvattende hervorming. “Daarom vragen we om nauw betrokken te worden bij de verdere berekeningen en uitwerking van de plannen,  zoals beloofd door de minister”, aldus Danny Van Assche.