Gent, 22/03/2022 – Op vraag van UNIZO paste Stad Gent het belastingreglement op private pompen aan. Ze zullen niet langer even zwaar als publieke pompen worden belast. Na klachten van ondernemers hierover stuurden UNIZO Oost-Vlaanderen, Boerenbond, Transport en Logistiek Vlaanderen en AVBS hierover een brief aan de schepenen. Een goede maand later werden we ingelicht dat er na onze vraag een wijziging aan het belastingreglement komt: het belastingtarief op private pompen wordt gehalveerd.

Dit politiek akkoord moet nog de officiële goedkeuringsprocedure doorlopen, maar werd gisterenavond binnen de commissie uitvoerig besproken en bevestigd door schepen Rudy Coddens. De eerste stap is het college van burgemeester en schepenen en daarna wordt het nieuwe reglement voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 22 april.

Een vrijstelling voor specifieke sectoren was volgens het gemeentebestuur “door de aard van de belasting juridisch moeilijk, zo niet onmogelijk in te voeren en druist in tegen het gelijkheidsprincipe.”

De werkgeversorganisaties vinden dit een stap in de goede richting, maar blijven ontgoocheld dat er toch nog steeds een belastingverhoging voor de eigenaars van de private pompen komt. Voor een dieselpomp was de belasting vastgesteld op 555 euro per pomp per jaar.

Jos Vermeiren – directeur UNIZO Oost-Vlaanderen: “Vanuit UNIZO nemen we alvast akte dat er bereidheid is vanuit de stad Gent om aan het belastingreglement op private pompen te sleutelen. Dit is een stap in de goede richting. Het is echter geen reden tot euforie, omdat het voor heel wat ondernemers nog steeds over een aanzienlijke belastingverhoging gaat. En dat op brandstofpompen die heel wat ondernemers slechts sporadisch nodig hebben om hun bedrijf te laten functioneren. Voor een risicobelasting, waar het risico op calamiteiten zeer klein is, is dit toch nog steeds een aanzienlijk bedrag voor heel wat KMO’s op jaarbasis.