Reactie werkgevers verenigd in Groep van 10 omtrent vergoedingen in verplaatsingskosten voor werknemers

“Bijzonder verbaasd over verkeerde berichtgeving door vakbonden”

De werkgevers, verenigd in de Groep van Tien (VBO, Unizo, UCM en Boerenbond), zijn bijzonder verbaasd over de reactie van de vakbonden over de onderhandelingen binnen de Groep van Tien rond de enveloppe ter waarde van 30 miljoen die ter beschikking is gesteld van de sociale partners. Deze enveloppe werd ter beschikking gesteld om concrete maatregelen uit te werken om mensen te compenseren die met de eigen wagen naar het werk rijden en daarvoor geen alternatief hebben, om de impact op bedrijven te milderen en om het gebruik van duurzame mobiliteit aan te moedigen.

De werkgevers zijn van mening dat de vakbonden in de berichtgeving een loopje nemen met de waarheid en de goede gang van zaken binnen de onderhandelingen bewust blokkeren. De Groep van Tien sprak bijvoorbeeld af om in een werkgroep op basis van objectieve rapporten van de CRB scenario’s uit te wisselen over wie in aanmerking zou komen en hoe zij voor woon-werkverkeer gecompenseerd zouden kunnen worden. De vakbonden wilden zelfs niet deelnemen aan die werkgroep. De werkgevers legden daarentegen gerichte voorstellen op tafel voor werknemers die het écht nodig hebben. Vooral de werknemers die het op dit moment moeilijk hebben, hun eigen wagen moeten gebruiken, ver van hun werk wonen en lange verplaatsingen moeten afleggen, kunnen op dit moment geen of te weinig beroep doen op een tegemoetkoming en moeten volgens de werkgevers gesteund worden.

De waarheid wordt dus oneer aangedaan. De werkgevers reageren dan ook verbijsterd op de bewering van de vakbonden dat zij de onderhandelingen zouden blokkeren.

Laat ons ook niet vergeten dat ondernemingen in deze crisis nog op geen enkele wijze gesteund werden, maar wel steeds gevraagd worden om bij te dragen. De vakbonden sluiten graag hun ogen en ontkennen het feit dat ondernemingen banen moeten schrappen wanneer de oplopende kostenstijgingen niet meer geremd kunnen worden.