Brusselse ondernemers dragen impact geopolitieke crisis grotendeels zelf

De jongste Barometer voor Brusselse zelfstandigen blijft in het rood gaan. De gezondheidscrisis is nog maar net onder controle of een nieuwe geopolitieke crisis dient zich aan, met fors stijgende energie- en grondstoffenprijzen als eerste desastreus gevolg. De Brusselse zelfstandigen en KMO’s tonen weinig optimisme, maar laten de moed niet zakken. Ze blijven investeren in personeel en marketing, ten koste van het eigen inkomen en soms ook de eigen gezondheid. De oorlog in Oekraïne impacteert 75 % van de Brusselse ondernemers. Amper de helft van de ondernemers wil of kan de verhoogde energie- en grondstoffenprijzen doorrekenen aan de klanten. 

Dat blijkt uit de resultaten van de 229 respondenten die de Brusselse Barometer invulden de afgelopen maand.

Verder geeft ongeveer twee derde van de ondernemers aan dat de rentabiliteit van haar activiteiten achteruitging. Onrustwekkend is ook dat bijna de helft van de ondernemers aangeeft dat hun eigen levenskwaliteit is verslechterd.  In de komende maanden willen de ondernemers zich vooral toeleggen op marketing (43 %) en het blijven runnen van de onderneming op de huidige manier (39 %; “business as usual”).

In de enquête werd ook gepolst naar reactie van de ondernemer op de stijgende energiekosten en naar de impact van de oorlog in Oekraïne.

52 % van de ondernemers zal de stijgende energie-en grondstoffenprijzen doorrekenen aan de klanten. De andere 48% dus niet! Opvallend is ook dat er meer ondernemers zijn die het persoonlijk inkomen verminderen (43%), eerder dan het doen dalen van de personeelskosten (15%). De Brusselse ondernemers putten dus in eerste instantie uit de eigen reserves of trekken de buikriem aan, alvorens de verhoogde kosten op hun klanten af te wentelen of de loonlasten te doen dalen.

Naar aanleiding van deze bevraging formuleert UNIZO enkele suggesties voor de Brusselse regering.

Eerst en vooral vraagt UNIZO dat de Regering de vinger aan de pols houdt! Het zorgvuldig monitoren van de impact van het beleid op de economie is van groot belang. Voor elke geplande beleidswijziging op vlak van stedenbouw, mobiliteit, leefmilieu en fiscaliteit moet zorgvuldig de impact ervan op de ondernemingen, worden geanalyseerd.

Ook de vaststelling dat 39% van de ondernemers in de modus ‘business as usual’ blijft, verontrust UNIZO. De ambitieuze doelstellingen van de ‘Shifting Economy’ riskeren aan hun voorbij te gaan. Er zal heel wat sensibilisering en overtuigingskracht nodig zijn om deze transitie hoger op de agenda van de Brusselse ondernemers te krijgen. In tijden van crisis is dit een dubbele uitdaging: veranderen om te overleven is iets anders dan veranderen om te versterken.

De hoge energieprijzen verontrusten alle ondernemers. Ze creëren anderzijds een momentum om ondernemers te sensibiliseren om over te gaan tot investeringen in duurzame energie. De Regering heeft niet veel impact op de energieprijzen zelf, maar kan wel deze investeringen ondersteunen. De hernieuwde Renolution-premies moet zich daarom niet alleen naar de particulieren richten, maar ook naar de ondernemers. Een aantal premies, specifiek voor investeringen van bedrijven, moeten worden versterkt of gecreëerd.

Meer informatie: www.barometervoorzelfstandigen.brussels

De belangrijkste conclusies en grafieken staan hier voor u samengevat. Voor de volledige resultaten van deze bevraging, klik hier

Contact: Anton Van Assche - Coördinator UNIZO Brussel
0478/444.119 – anton.vanassche@unizo.be