Het ‘proefproject’, waarbij de FOD Justitie naar ondernemers minnelijke schikkingen uitstuurde voor het niet respecteren van de identificatieplicht bij het betalen van een verkeersboete, werd na felle kritiek opgeschort en geëvalueerd. UNIZO is tevreden dat fouten worden erkend en dat er nu wordt bijgestuurd.
De voorbije weken ontving UNIZO hierover honderden klachten. Wegens een administratieve vergetelheid, het identificeren van de bestuurder, kregen ondernemers een jaar na het betalen van een verkeersboete nog een extra boete van 509 euro in de bus. UNIZO kaartte de problematiek aan bij de overheidsdiensten, het parket en de minister van Justitie. 

Lees hier meer over de stappen die je moet nemen om de boete te betwisten

Dit  ‘proefproject’, wat vele ondernemers heel veel geld heeft gekost, wordt nu opgeschort. “Niet meer dan terecht”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “De identificatieplicht en de mogelijkheid tot boete bij overtreding blijven, maar de procedure wordt duidelijker. De FOD Justitie zegt letterlijk dat ook wie de boete al betaald heeft, ze nog steeds kan betwisten. We rekenen erop dat alle betwistingen correct en snel worden opgevolgd." 

De voorbije weken regende het bij UNIZO meldingen van ondernemers die een boete van 509,06 euro in de bus krijgen omdat bij het betalen van een gewone verkeersboete nagelaten hadden de bestuurder te identificeren. Ondanks de initieel afhoudende reactie van de overheidsdiensten drong UNIZO aan een duidelijker en gebruiksvriendelijk systeem uit te werken en een oplossing te voorzien voor ondernemers die al betaald hadden.

Danny Van Assche: “Ondernemers betaalden hun verkeersboete ter goeder trouw, en werden een jaar later zwaar beboet. Pure Kafka, want heel de procedure was totaal niet duidelijk. We zijn tevreden dat er een oplossing uit de bus is gekomen en roepen het parket op om nieuwe boetes pas effectief uit te sturen na grondige controle van het nieuwe bijgewerkte systeem, zonder kinderziektes.” 

De procedure betreffende de identificatie wordt gebruiksvriendelijker gemaakt, belooft de FOD Justitie. Ook het betwisten van de boete, ook al is die intussen betaald, zal eenvoudiger kunnen via de website www.justonweb.be/fines. Op vraag van UNIZO zal de brief met de verkeersboete voor onder­nemingen ook duidelijker zijn. Men zal bovendien éérst de bestuurder moeten identificeren alvorens men kan betalen.