Volgens recente cijfers van de NBB (Nationale Bank) doet de Belgische economie het beter dan onze buurlanden. Tegelijkertijd zakt de inflatie in ons land tot het op een na laagste in Europa. Een goede evolutie, maar UNIZO is behoedzaam en waarschuwt voor de evolutie op lange termijn. “We mogen ons niet laten meeslepen door een hoerastemming. De bedrijven en de overheid hebben de voorbije jaren zeer grote inspanningen moeten leveren. Het IMF voorspelt dat we bij de slechtste leerlingen van Europa zullen horen tegen 2028. De groeivooruitzichten op lange termijn voor ons land vallen mager uit in vergelijking met onze buurlanden, terwijl de overheidsschuld blijft toenemen”, zegt UNIZO-topman Danny van Assche. 

Volgens een definitieve raming van de NBB is het Belgisch BBP met 0,5% gegroeid in het eerste kwartaal van 2023. Daarmee laat ons land Duitsland (-0,3%) en Nederland (-0,7%) achter zich en zitten we boven het EU-gemiddelde (+0,25%). De inflatie bedraagt met 2,7% op dit moment bijna het laagste in de EU. Mooie cijfers op korte termijn, maar UNIZO waarschuwt voor vroegtijdige conclusies. 

Danny Van Assche: “Belgische ondernemingen speelden door de automatische loonindexering een grotere rol in de ondersteuning van de koopkracht van gezinnen tijdens de energiecrisis in vergelijking met hun buitenlandse concurrenten. Als we de overheidssteun voor gezinnen in de periode 2021-2023 afzetten tegen de  gestegen loonmassa, dan weegt in België de loonmassa voor 85% door, in Duitsland is dit 82%, in Frankrijk 66% en in Nederland slechts 61%. De Belgische ondernemingen hebben de grootste steun geleverd. Gecombineerd met een ontspoorde begroting moeten we beseffen dat we de groei die we nu zien op de poef hebben gekocht.” 

 

"Op lange termijn zijn de economische vooruitzichten niet goed en zullen ingrepen sowieso noodzakelijk zijn", vervolgt Van Assche. "De hoge uitgaven door de overheid en de ondernemingen dreigen anders als een boomerang terug te komen. België is goed in crisisbeheer maar er blijven veel structurele uitdagingen, vooral op begrotingsvlak. Dat blijkt uit de vooruitzichten van het IMF, gepubliceerd in april 2023."

Concreet voorspelt het IMF voor de periode 2023-2028 een groei van het BBP (in volume) van 6,0% voor ons land. In Duitsland is dat 7,3%, in Nederland 8,4% en in Frankrijk 7,9%.  De schuldgraad van ons land zal de komende jaren blijven oplopen om in 2028 op 119% BBP uit te komen. In Duitsland zal dit 60% zijn en in Nederland 46%. Frankrijk heeft ook een oplopende schuldgraad tot 115%. Onze buurlanden zullen dus veel groei realiseren, terwijl onze schuldgraad tot de hoogste van alle EU-lidstaten behoort. 

Duurzaamheidsindex 

Om bokkensprongen in de loonindex te vermijden pleit, UNIZO voor een duurzaamheidsindex.
“Ons voorstel is om de gezondheidsindex als basis voor de berekening van de loonindexaties te hervormen naar een duurzaamheidsindex. We stellen voor om geen inflatie te importeren uit het buitenland en dus fossiele brandstoffen zoals gas en huisbrandolie niet langer in de productenkorf op te nemen. Ondernemers en kmo’s draaien vandaag twee keer op voor de gestegen energiekosten: via duurdere productie of dienstverlening en via hogere loonkosten. De inflatie en de energieprijzen mogen nu dan wel gedaald zijn, de stijging van de loonkost voor de ondernemers is wel voor altijd", besluit Danny van Assche.