Bekijk hier de speech van Delphine Mesman

De Brusselse UNIZO-werking heeft Delphine Mesman (41) als nieuwe voorzitter van UNIZO Brussel aangeduid. Zij volgt Bernard Walravens op die in 2021 de overstap maakte naar provinciale voorzitter van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

Delphine is, samen met haar man, zaakvoerster van de industriële wasserij en droogkuis Ganshory in Brussel (Ganshoren). Samen met UNIZO Brussel, die in Brussel gevestigde ondernemers verenigt, wil Delphine werken aan een beter Brussels ondernemersklimaat. Met een frisse visie en veel ondernemerszin weet ze alvast welke accenten ze wil leggen in haar nieuwe voorzittersrol. Dat er veel op de plank ligt, voelt en weet Delphine als geen ander. En dat dat niet van vandaag op morgen gebeurt, daar is Delphine realistisch in.

“Zowel de stad als de ondernemers zijn constant in transitie. Dat is niet tegenstrijdig. Een gezonde ondernemer is een duurzame ondernemer – ook op sociaal en ecologisch vlak  - of hij/zij kan het in elk geval worden, hetgeen minder geldt voor een ‘niet-gezonde’ ondernemer. Daarom willen we - samen met consumenten en werknemers – mee het tempo van de transitie kunnen bepalen.”

Delphine wil dat ondernemers naast progressief, ook vooral proactief zijn. “Zeker in Brussel, waar de effecten van kleine maatregelen voor vele inwoners een grote positieve impact kunnen hebben. We zetten onze schouders onder de LowEmissionZone, de zone 30, het parkeerbeleid…maar willen ook aandacht vragen voor onze verzuchtingen. Dialoog wordt daarbij erg belangrijk. Neem nu de Brusselse mobiliteit, een heikel punt. Het wordt belangrijk om rond de tafel te gaan zitten met iedereen die gebruik maakt van de Brusselse openbare weg, fietsers, bewoners, bestuurders, politiek…  zónder dat ze tegen elkaar opgezet te worden. Op politiek vlak verwachten we dat ook van de Gewestregeringen. Want een opbod van premies, belastingen of  openbare diensten, vergroot alleen maar de afstand tussen de ondernemers en de overheid.” licht Delphine toe.

Ook op het vlak van openbare aanbestedingen, laat Brussel volgens Delphine veel kansen liggen. “We moeten veel meer kiezen voor Brusselse samenwerkingen. Het is écht wel mogelijk om te kiezen voor Brusselse ondernemers zonder de wet op de openbare aanbestedingen te overtreden. Van een overheid die zelf kiest voor leveranciers van ver buiten Brussel maar ondertussen lokaal consumeren predikt, daar moeten we echt vanaf.”

Anton Van Assche, coördinator UNIZO-werking Brussel wil vooral de expertise, kennis en ervaring opnieuw op de kaart te zetten bij de Brusselaars. “Unizo wil inspireren. Maar we richten ons tot de Nederlandskundige ondernemer in Brussel voor onze dienstverlening en activiteiten, toch 20% van de mensen in Brussel. Daarnaast gaan we niet voor het eigen grote gelijk maar willen we samenwerken met andere organisaties, waarmee we één of meerdere gezamenlijke belangen delen.” 

“Ook diversiteit, hét kenmerk van Brussel is voor ons een onderbenutte troef maar een zéér belangrijke kwestie… Het is onaanvaardbaar dat de familienaam vandaag bijvoorbeeld nog een drempel zou zijn om een job aangeboden te krijgen. Zo kunnen we in Brussel echt niet verder, laat staan vooruit. We trekken voluit de kaart van het ‘inclusief werkgeverschap’, waarbij we de voordelen van het omarmen van diversiteit benadrukken.” besluit Anton Van Assche.Delphine wil de trots die ze in de stad voelt ook laten uitdragen door méér Brusselse ondernemers. “Ik wil meer Brussel-ambassadeurs zien…  Het ‘Brussel-bashen’ heeft lang genoeg geduurd, heeft geen enkele meerwaarde en is alleen maar negatief voor onze Brusselse economie, zéker voor onze handel. Daarom wil ik de troeven van Brussel zo veel mogelijk in de verf zetten de komende jaren. Ik kijk er naar uit om onze collega-ondernemers uit Brussel én Vlaanderen te verwelkomen en op sleeptouw te nemen. Daarom gelooft Delphine steevast in een wisselwerking. “Als de stad goed is voor de ondernemer, is de ondernemer dat op zijn of haar beurt ook voor de stad. We mogen hun belang echt niet vergeten. Lokale ondernemers zorgen voor tewerkstelling, bieden een lokaal aanbod aan goederen en diensten en zorgen voor leven in de stad.. ”