UNIZO en twaalf van haar aangesloten sectorfederaties stellen in een ledenbevraging vast dat er meer dan ooit problemen zijn met het installeren van producten of aanbieden van diensten in steden en gemeenten. 
 "Door het vaak kafkaiaans en versnipperd vergunningenbeleid zien ondernemers hun werktijd per opdracht met maar liefst 42 procent stijgen. Dit is onhoudbaar, meer en meer ondernemers vermijden deze kerngebieden waardoor allerhande dienstverlening voor de inwoners in het gedrang komt", stelt topman Danny Van Assche vast.

Het probleem is bovendien alomtegenwoordig en sectoroverschrijdend. De sectorfederaties en UNIZO pleiten er daarom voor dat ondernemers (installateurs, technici, zorgverleners aan huis, verhuizers,…) gebruik kunnen maken van de bewonersparkeerplaatsen. Daarbijhorend is ook een eenvoudig circulatieplan en een algemene administratieve vereenvoudiging in het parkeervergunningenbeleid een must. De organisaties roepen tegelijkertijd de VVSG op om een voortrekkersrol spelen om tot meer uniformiteit te komen.
“Vooral voor het aanvragen van vergunningen zijn er grote verschillen. Idealiter komt er een overkoepelend platform om ondernemers te begeleiden om snel vergunningen aan te vragen. Ook kan vanuit de steden en gemeenten met best practices een leidraad ontwikkeld worden om de minder goede leerlingen te inspireren”, zegt Danny Van Assche.

Vakmannen die installaties, leveringen, herstellingen of onderhoud uitvoeren of diensten aanbieden hebben het alsmaar moeilijker om op locatie te geraken. Eenmaal aangekomen begint vaak de calvarietocht naar het vinden van een parkeerplaats. Het benodigde (werk)materiaal moet dan nog bij de klant geraken, waardoor te ver parkeren geen oplossing is.

Danny Van Assche: “De grootste problemen situeren zich hoofdzakelijk, maar zeker niet uitsluitend, in onze steden. GAS-boetes stapelen zich op en de werkroosters zijn niet meer praktisch haalbaar. Wat onhoudbaar is qua personeelskost en -planning. Op diverse plaatsen is er goed overleg en worden alvast stappen gezet. We roepen VVSG op om die best practices te verzamelen en andere besturen te inspireren.”

Een deel van de oplossing dat de ondernemersorganisaties bepleiten is dat steden en gemeenten een platform voor vergunningsaanvragen aanbieden waarop ondernemers alle informatie terugvinden qua toegang, parkeergelegenheid en lokale omstandigheden. Ook het mogelijk maken om tijdelijk op bewonersplaatsen te mogen parkeren zou veel frustraties voorkomen. Deze worden overdag minder gebruikt en liggen vaak nabij de woning van de klant. Dit kan mogelijk gemaakt worden met een aanpassing in het lokale parkeerreglement of het invoeren van het systeem van gemeentelijke parkeerkaarten, bedoeld voor bewoners en voor technici die een interventie moeten doen. Een minimum aan administratieve stappen voor de ondernemers bij het aanvragen van een eventuele vergunning blijft hierbij een vereiste. 

UNIZO stuurt hiervoor een schrijven naar alle steden en gemeenten en gaat de dialoog aan met VVSG om een gedragen oplossing te vinden. “Ondernemers moeten hun activiteiten zonder onnodige obstakels kunnen uitvoeren en inwoners moeten op hun producten en diensten kunnen rekenen”, vat Danny Van Assche samen.

 

Ondersteunende organisaties:

 • Aqua Belgica, de Belgische federatie voor waterbehandelingstechnieken
 • Belgische Kamer der Verhuizers
 • Belgische Tuincentra Vereniging
 • Bouwunie
 • CIB, Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen
 • Nelectra, Beroepsfederatie voor elektrotechnische installateurs en handelaars
 • Netwerk Verpleegkunde
 • Traxio, Mobility profassionals, Federatie van de autosector en aanverwante sectoren
 • Vlaams Artsensyndicaat
 • Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen
 • VOTF, de Beroepsvereniging van Vlaamse audiovisuele facilitaire bedrijven
 • Navem, de Nationale Vereniging van Meubelhandelaars