In het weekend is het hobbytijd voor de kids en dan durf ik, net als vele ploeterouders, al eens te transformeren in een professionele chauffeur/kruier met strakke tijdritschema’s en goed geladen sporttassen. Van de tekenacademie, naar jeugdvoetbal over zwembad tot de manège,… geen vrijetijdsclub is me vreemd.

In de schaarse tijd die er dit weekend nog overbleef, vroeg mijn zoontje (6e leerjaar) om zijn les wetenschap voor de toets van maandag nog even samen te overlopen. En dit over een actueel thema zowaar, waar we vanuit UNIZO de laatste tijd ook fel mee aan de slag zijn, namelijk duurzaamheid in de samenleving en het bedrijfsleven. De focus lag op het gebruik van duurzame energie en inzetten op circulariteit. Zelfs de “Ladder van Lansink” passeerde de revue. Een standaard die bepaalt hoe we met afval moeten omgaan, van preventie over hergebruik, van recyclage tot omzetten naar energie, genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink uit de jaren 70. Ik was aangenaam verrast dat duurzaamheid niet alleen meer iets is voor de happy few, maar dat ook tieners in de lagere school hiermee concreet aan de slag gaan.

Op een aantal jaren tijd is “sustainability” van een “nice to have” uitgegroeid tot een “must have”. Willen we vanuit onze westerse economie competitief blijven, dan moeten we hier volop op durven inzetten. Het is met de Oekraïne- en de COVID-crisis nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden hoe afhankelijk we in Europa wel zijn van gas, graan, elektronische chips, nikkel, olie, … Willen we onze basisbehoeften zoals eten, drinken en verwarming, die we vandaag als vanzelfsprekend zien, blijven invullen, zullen we zelfredzamer moeten worden en zullen we het in de toekomst over een andere boeg moeten gooien. Digitalisering is ondertussen al relatief goed ingeburgerd in het bedrijfsleven, maar de tweede belangrijke “D” van duurzaamheid, zal de komende jaren alleen maar aan kracht en belang winnen.

En die toets van Floris, hoe zat het daar ook weer mee? Hij haalde een mooie score van 28,5/30. De jeugd heeft het alvast begrepen. Nu wij nog!