In amper 2% van de kmo’s met personeel wordt vandaag gestaakt. Dat blijkt uit een UNIZO-ledenenquête die sinds deze ochtend loopt en intussen werd ingevuld door bijna vierhonderd werkgevers. Toch ondervindt een vijfde ernstige hinder door de staking. Van alle kmo’s die leveren aan klanten geeft 15% aan dat de levering vandaag niet kan doorgaan. Van de bedrijven die leveringen verwachten, zegt 25% dat leveranciers er vandaag niet doorkomen. In 11% van de getroffen kmo's kwamen werknemers deze ochtend noodgedwongen te laat toe op het werk.  

“Er heerst enorm veel onbegrip bij de ondernemers voor deze actie. De economische realiteit dringt blijkbaar niet door bij de vakbonden. De boodschap die ze brengen neigt naar volksverlakkerij. De aanhoudende retoriek en de dreigementen voor een ‘hete herfst’ zijn ronduit schadelijk”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.
“Onze ondernemers worden op dit moment geconfronteerd met gigantische grondstof-, energie- en loonkosten. De bewering dat de lonen in ons land zogezegd niet stijgen is pertinent fout. Door de automatische indexering stijgen de lonen in ons land mee met de evolutie van de gezondheidsprijsindex. Over drie jaar betekent dat een loonindexatie van meer dan 13% (2022-2024). De bonden staken voor meer koopkracht,  maar die stijgt in 2021-2023 met 4,6% in België, wat bijna acht keer meer is dan het gemiddelde van 0,6% in de Eurozone. Denken dat we nu alle lonen kunnen doen stijgen bovenop index is dromen voor werkelijkheid nemen. De loonwet is net de laatste strohalm waaraan ondernemers zich kunnen vasthouden om loonkost enigszins onder controle te houden.” 

Uit recente cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de uurloonkosten in de Belgische private sector dit en volgend jaar 4,8 procentpunt sneller stijgen dan in onze buurlanden. Die ongeziene loonkostenstijging bedreigt het concurrentievermogen van onze bedrijven. Uit een bevraging die UNIZO vorige week voerde bij meer dan 200 ondernemers die personeel tewerkstellen, blijkt dat negen op tien het huidig systeem van automatische indexering onhoudbaar vindt. Maar liefst een derde stelt door de impact van de loonstijgingen investeringen én aanwervingen uit. 

Het is door die automatische indexering, waarin ons land quasi uniek is in de wereld, dat een loon-prijsspiraal erg reëel wordt. De inflatie van kosten vertaalt zich in België veel sneller dan in andere landen in hogere lonen, waardoor ondernemers gedwongen worden om dit door te rekenen in hun prijzen willen ze nog rendabel werken.  

UNIZO lanceerde eerder een campagne voor betaalbare lonen met drie eisen: een ingreep in het systeem van automatische loonindexering, het behoud en de strikte toepassing van de loonnormwet en een hervorming van de personenbelasting waardoor wie werkt netto meer verdient.