UNIZO reageert tevreden op de energiemaatregelen die de federale regering vandaag bekend maakt. “We stellen vast dat de federale regering alle maatregelen die we voorstelden, heeft uitgevoerd. Dit geeft onze kmo's en zelfstandigen hoop in deze economisch zeer zware tijd”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. 

De maatregelen focussen voor het eerst niet alleen op gezinnen maar ook op ondernemers en kmo’s. “We zijn tevreden dat de accijnzen op het Europees minimum worden gezet, waardoor bedrijven eindelijk rechtstreekse steun krijgen”, stelt Danny Van Assche.  "Daarnaast is er betalingstuitstel voor sociale bijdragen. Ook de verhoogde energie-investeringsaftrek voor duurzame investeringen is een bijzonder goede maatregel die van groot belang is voor de energietransitie waar we zelf al lang voor gepleit hebben. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die noodgedwongen moeten sluiten, is opnieuw een belangrijke rechtstreekse steun." 

Het moratorium voor faillissementen specifiek voor de energiekost noemt UNIZO een zeer goede zaak. “De federale regering komt hiermee tegemoet aan onze de vraag om energieleveranciers te verbieden om ondernemers te dagvaarden voor achterstallige schulden. Dit geeft vele ondernemers al enige ademruimte om deze periode te overbruggen”, aldus Danny Van Assche

Het systeem van tijdelijke werkloosheid dat de federale regering in leven roept is volgens UNIZO op het eerste zicht erg selectief.  In plaats van het systeem voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen te versoepelen creëert men een nieuw systeem waarvan we vrezen dat het voor vele kmo’s te hoog gegrepen zal zijn. UNIZO roept op hierover in overleg te gaan. 

“We beseffen heel goed dat de energieproblemen voor de zelfstandigen en kmo’s hier niet mee van de baan zijn”, zegt Danny Van Assche, “maar de federale regering geeft hiermee wel een erg hoopvol signaal”.

Nu nog de gewesten

UNIZO kijkt nu uit naar de maatregelen van de Vlaamse en Brusselse regering. Vooral een snelle uitwerking van de gerichte steun voor bedrijven in moeilijkheden, op basis van het Europese steunkader, is cruciaal. UNIZO rekent  erop dat ook zelfstandigen en kmo’s er gebruik van kunnen maken.