UNIZO reageert positief op de kernboodschap uit de ‘State of the Union’ die Ursula von der Leyen vandaag uitsprak in het Europees Parlement in Straatsburg. “Europa voert een concurrentievermogenstest in, belooft steun aan kmo-ondernemers in de groene transitie en erkent ook op Europees niveau het belang van sociaal overleg. Dat stemt hoopvol voor de toekomst”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. 

Ursula von der Leyen belooft in haar jaarlijkse toespraak om bedrijven en ondernemers te blijven ondersteunen bij de uitvoering van de Green Deal. Europa heeft de ambitie om tegen 2030 (netto) 55% minder broeikasgassen uit te stoten en om het eerste klimaatneutrale continent te zijn in 2050. “Vooral het feit dat deze steun zal gebeuren op sectoraal niveau stemt ons gunstig”, zegt Danny Van Assche. 
 

Begeleiding in de groene transitie en grote administratieve vereenvoudiging 

Gisteren bij de lancering van het UNIZO-memorandum brak de ondernemersorganisatie nog een lans om de kmo-ondernemers te begeleiden in de zogenaamde 'twin transition'.

“We evolueren onherroepelijk naar een economisch model dat is gebaseerd op circulariteit, emissiereductie en digitale transformatie. Onze kmo-bedrijven zijn welwillend om hierin mee te gaan, maar hebben nood aan ondersteuning. Het is een zeer goed signaal dat ook Europa werk maakt om de vergunningen voor het plaatsen van windmolens te versnellen. De “time to permit” is hiervoor momenteel veel te lang”, zegt Danny Van Assche.
Nog goed nieuws is de aankondiging om Europese rapporteringsverplichtingen met een kwart te laten dalen. Europa stelt hierbij een voorbeeld voor ons land in het doorvoeren van administratieve vereenvoudiging. 

UNIZO vraagt een verdere versnelling van de Europese inspanningen en investeringen zodat de streefcijfers voor betere Europese interconnectie van elektriciteit gehaald worden. Zonne-energie uit het Zuiden én goedkope windenergie uit het Noorden moeten tot bij ons komen via een uitstekend geconnecteerd stroomnetwerk.
 

Waarborgen van concurrentievermogen van Europese bedrijven 

In het streven naar een duurzame toekomst moet de EU zowel haar klimaatambities als het concurrentievermogen van Europese bedrijven nauwlettend in het oog houden. De invoering van een concurrentievermogenstest, zoals de voorzitster vandaag aankondigt, is dan ook een grote stap vooruit. Hiermee kan men nagaan of nieuwe wetgeving een invloed heeft op het concurrentievermogen van Europese bedrijven. De aankondiging om een antisubsidieonderzoek te voeren naar elektrische voertuigen die in China worden geproduceerd is een ander belangrijk signaal dat Europa de concurrentiekracht van onze bedrijven wil waarborgen. 

Erkenning van de sociale partners 

UNIZO kijkt uit naar de Europese top die met sociale partners wordt belegd in het Kasteel van Hertoginnedal tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

Danny Van Assche: “Ook op Europees niveau spelen de sociale partners, de werkgevers- en de werknemersorganisaties, een cruciale rol. De Europese uitdagingen rond arbeidsmarkt zijn groot. Het stemt hoopvol dat dat ook op Europees niveau het sociaal overleg als cruciaal wordt aanzien.” 

Om het Europees sociaal overleg verder te versterken, dringt UNIZO aan op een rechtstreekse erkenning van SME United als Europese sociale partner. Deze stap is een logisch gevolg van de aanzienlijke aanwezigheid van kmo-werkgevers in alle Europese lidstaten. Door SME United officieel te erkennen als sociale partner op Europees niveau, wordt de representativiteit van kleine en middelgrote ondernemingen binnen het sociaal overleg erkend en versterkt.