De Europese Energieraad vraagt de Europese Commissie om een prijsplafond op alle gasaankopen uit te werken. UNIZO reageert tevreden en hoopt op een snelle implementatie. “De belangrijkste maar ook de moeilijkste maatregel die men op dit moment kan nemen, is het laten dalen van de gasprijzen. De Europese energieministers zetten hiervoor vandaag een zeer belangrijke stap. We kijken uit naar de concrete voorstellen en initiatieven van de Vlaamse en federale regering om de ondernemers in nood te steunen, want dat is nú noodzakelijk”, zegt Danny van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

De Europese energieministers bereikten vandaag een akkoord over een prijsplafond op gas.  In een volgende fase moeten de lidstaten deze voorstellen goedkeuren. Met het invoeren van dergelijk prijsplafond neemt Europa een belangrijke stap om de onrealistisch hoge prijzen weer te doen dalen. Deze intentie moet nu snel worden omgezet in beleid, zodat de bedrijven het verschil zien op hun factuur. 

UNIZO benadrukt nogmaals dat er nú maatregelen noodzakelijk zijn om dezelfstandigen en kmo’s, de motor van onze economie, te ondersteunen. “Europa komt in beweging, maar de gevolgen voor de energiefacturen zijn nog niet voor onmiddellijk. Het zal nog een tijd duren vooraleer de maatregelen effectief van kracht zijn, terwijl de steun voor de ondernemers nu noodzakelijk is. Het is de beurt aan de federale regering en de gewesten om hun daadkracht te tonen. We zijn tien dagen na het Overlegcomité dat uitpuilde van de goede intenties. Het is tijd om met concrete voorstellen te komen.”

Van de federale regering verwacht UNIZO dat de ze direct ingrijpt op de factuur door de bijzondere accijns op elektriciteit op het Europees minimum te zetten. Om ondernemers in moeilijkheden te steunen moeten ook een aantal coronamaatregelen weer ingevoerd worden: een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid, afbetalingsplannen voor RSZ en fiscale schulden en een betalingsuitstel voor ondernemerskredieten. Duurzame investeringen moeten verder aangemoedigd worden door een verhoogde energie-investeringsaftrek van 45,5 procent. Daarnaast pleit UNIZO voor het invoeren van een moratorium voor faillissementen, specifiek voor de energiekost, waardoor energieleveranciers ondernemers niet meer kunnen dagvaarden voor achterstallige schulden.

De Vlaamse en Brusselse regering moeten werk maken van gerichte steun voor bedrijven in moeilijkheden, op basis van het Europese steunkader. Ook blijft UNIZO vragende partij om de openbare dienstverplichtingen volledig uit de elektriciteitsdistributienettarieven te halen. Vlaanderen moet tenslotte blijven inzetten op energie-advies voor kmo’s en de ecologiepremie uitbreiden.