De ‘expertengroep koopkracht en concurrentievermogen' stelt vanavond haar finaal rapport voor aan de federale regering.  UNIZO ziet opportuniteiten in enkele punten die nu al gekend zijn, maar mist concrete maatregelen voor bedrijven. “We rekenen op ingrijpende maatregelen om onze economie opnieuw op de rails te krijgen, want tot heden is het vooral de consument die geholpen wordt. De maatregelen om ondernemers en ondernemingen door de crisis te loodsen blijven vaag”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. 

De federale regering stelde eerder dit jaar een groep van experten samen om voorstellen uit te werken om de competitiviteit van de bedrijven te verhogen en de koopkracht van gezinnen te beschermen. Uit wat we tot nu toe weten zijn alleen de maatregelen om de koopkracht van de consument te ondersteunen erg concreet, maar blijven recepten voor een versterkend economisch beleid vaag.

“De expertengroep maakt de juiste analyse dat deze crisis niet alleen een crisis van de koopkracht is, maar vooral een economische crisis die ondernemingen en daardoor ook onze welvaart ernstige schade zal toebrengen”, zegt Danny Van Assche. “We vrezen dat de regering vooral oog zal hebben voor de koopkrachtmaatregelen, maar niet voor de maatregelen om onze economie en bedrijven te versterken.” 

Opportuniteiten 

Een belangrijk voorstel dat volgens UNIZO nuttig is op zeer korte termijn, is het vervroegd indexeren van de belastingschalen waardoor werknemers meer loon overhouden na de loonindexering. Deze maatregel beloont wie werkt en remt de hoge belastingdruk op lonen af.  Dit voorstel past in de algemene fiscale hervorming waar minister Van Peteghem aan werkt en komt tegemoet aan de UNIZO-oproep voor “making work pay”. 

De versnelde aftrek voor groene investeringen om bedrijven te stimuleren af te stappen van fossiele brandstoffen is eveneens een goed voorstel. UNIZO is hiervoor al langer vragende partij. Ook het op termijn terugdraaien van de btw-verlaging op elektriciteit en gas is voor UNIZO een logische vraag.

“Deze maatregel kost handenvol geld, stimuleert mensen niet om te investeren in groene energie en heeft bovendien geen enkel nut voor ondernemers. Geenszins mag er een accijnsverhoging komen voor de professionele gebruikers, want anders worden die dubbel gestraft. Ondernemers kunnen geen gebruik maken van de btw-verlaging , maar zouden er dan wel mee voor betalen”, aldus Danny Van Assche.

Verhogen werkzaamheidsgraad concreet maken

De expertenwerkgroep pleit voor het verhogen van de werkzaamheidsgraad. Om dit echt te realiseren missen we echter concrete voorstellen, want met de arbeidsdeal alleen raken we er niet. 

Danny Van Assche: “Dit moet echt beter uitgewerkt worden. We hopen op concrete voorstellen zoals de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, de herintegratie van langdurig zieken en de uitwerking asymmetrisch arbeidsmarktbeleid. Zonder concretisering is deze maatregel vooral een herhaling van een nobele doch onbereikbare intentie.”
 

Vage maatregelen 

Wat men concreet wil doen om “bedrijven te ondersteunen” blijft zeer vaag.  Overbruggingsleningen en kredieten kunnen problemen uitstellen maar lossen ze niet op. Een crisis-overbruggingsrecht versterkt de ondernemer wel in zijn inkomen, maar helpt niet de kosten van het bedrijf te dragen. Een aanpassing van de loonindex is de enige maatregel die daadwerkelijk de loon-prijsspiraal kan aanpakken.  De formulering die de expertengroep meegeeft is volgens UNIZO dubbelzinnig en niet duidelijk. 

UNIZO rekent erop dat de voorstellen zich vertalen in concrete maatregelen om de economie te steunen. “Dat is noodzakelijk, want onze kmo’s worden niet alleen geconfronteerd met sterke stijgingen van grondstoffen, transport en energievoorziening. Ook de loonkosten stijgen ongezien hard, dit en volgend jaar bijna 5 procentpunt sneller dan het gemiddelde in onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk.  Naast de consument verdienen ook onze ondernemers steun en bescherming”, besluit Danny Van Assche

 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be