Dit weekend gaat de Vivaldi-regering in fiscaal conclaaf. Het doel is om te landen met een plan voor de fiscale hervorming, of toch minstens grote stappen vooruit te zetten. UNIZO vraagt om door te zetten en tot een echte hervorming te komen die eindelijk komaf maakt met de hoge lasten op arbeid. “Het verschil tussen bruto en netto is nergens zo groot als in België. We moeten af van die gouden medaille. We vragen aan de regeringsleden om dit weekend hun verantwoordelijkheid te nemen en de beloftes in te lossen: werken in ons land moet meer lonen. We passen wel voor een verschuiving van de lasten, waardoor het de ondernemers zijn die de hervorming moeten betalen. De verdeling van deze hervorming moet op een eerlijke en evenwichtige manier gebeuren”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Begin maart stelde Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn aangepast plan voor de fiscale hervorming voor. Volgens dat voorstel wil men werknemers gemiddeld 835 euro netto per jaar meer laten overhouden. De compensatie hiervoor wordt gezocht door de btw-tarieven van 6 en 12 procent vervangen door een tarief van 9 procent en mogelijk ook via maatregelen die de consumenten en werknemers vrijwaren, maar een negatieve impact hebben op ondernemers. 

UNIZO vraagt om door te zetten en verwacht dat er dit weekend een belangrijke stap wordt gezet om deze legislatuur nog te landen met een fiscale hervorming.  Nergens anders ter wereld houden werknemers zo weinig netto over van wat hun werkgever aan totale loonkost betaalt. Van elke 100 euro aan loonkost gaat ongeveer de helft naar de staat in vorm van sociale bijdragen en personenbelasting. In andere EU-landen is dit slechts 30 tot 40%. Al meer dan 20 jaar zijn werkende alleenwonenden in België de meest belaste werknemers ter wereld, met een belastingdruk van boven de 50%. 

Danny Van Assche: “Wie werkt meer laten overhouden is één van de belangrijkste vragen van onze ondernemers. Het credo ‘making work pay’, waar we al lang op hameren, is de basis van wat nu op tafel ligt. Door een verbreding van de belastingschalen wordt progressiviteit van de personenbelasting aangepakt. Hierdoor zullen werknemers bruto niet meer kosten maar wel meer netto koopkracht overhouden. Wie werkt wordt dus beloond. We kunnen hiermee echt niet langer wachten. Als deze regering geen daadkracht toont en doorschuift naar de volgende legislatuur, zijn we vertrokken voor een volledig nieuwe oefening en dus ook vele jaren uitstel. We moeten nu af van de gouden medaille in arbeidskosten. Het verschil moet substantieel zijn, dus minstens de 835 euro waarvan sprake. De berg mag geen muis baren.” 

Geen cherrypicking

“Zelfstandigen en KMO’s mogen niet getroffen worden door de financiering vooral bij hen te zoeken", zegt Danny Van Assche.  "We begrijpen dat er maatregelen nodig zijn om de kosten te dragen en dat die eerlijk verdeeld moeten worden. Wel zijn we zeer bezorgd over de aanpak van het aanvullend pensioen voor zelfstandigen, wat er met de voordelen op alle aard zal gebeuren en de impact van de btw-ingrepen op bepaalde sectoren. Wat we ook nog missen in de plannen is hoe de overheid zelf meer zal gaan besparen in haar uitgaven. Er moet duidelijk worden gekozen voor ‘minder overheid’." 

De voordelen alle aard (de gratis terbeschikkingstelling van onroerend goed aan de bedrijfsleider, internetaansluiting of GSM) worden momenteel forfaitair belast. Een waardering aan werkelijke waarde, zoals wordt geopperd, zet volgens UNIZO de poort open naar rechtsonzekerheid en eeuwigdurende betwistingen met de fiscus over de punten en de komma’s.

Een andere zeer grote bezorgdheid is de hervorming van de aanvullende pensioenen, en in bijzonder die van zelfstandigen. De sociale partners spraken heel duidelijk een fiscale stand still af voor de tweede pijler, om het vertrouwen in de aanvullende pensioenen te behouden en te versterken. De regering bevestigde dat akkoord. De voorgestelde 12/32%-regel mag niet leiden tot minder mogelijkheden voor aanvullende pensioenopbouw, zowel voor zelfstandigen als voor werknemers via de tweede pijler. Zeker gezien de pensioenhervorming uitblijft en de zorgen over de betaalbaarheid van het wettelijk pensioen alleen maar groter worden. 

UNIZO kijkt hoopvol maar ook bezorgd uit naar de resultaten van het conclaaf. “De neuzen van de regeringsleden staan duidelijk niet allemaal in dezelfde richting. Onze grote vrees is dat er ‘cherrypicking’ gaat gebeuren, waarbij men niet tot een akkoord komt maar wel de maatregelen gebruikt om de begroting te dichten in plaats van de lasten op arbeid te verlagen. Als men zich laat verleiden tot cherrypicking zal de window of opportunity voor zeer lange tijd dichtgeslagen worden", besluit Van Assche.