UNIZO reageert ontstemd op de aankondiging dat het crisisoverbruggingsrecht slechts gedeeltelijk wordt verlengd en in het bijzonder dat vanaf september geen beroep meer kan worden gedaan op dit recht door zelfstandigen die ‘vrijwillig’ 7 dagen zijn hun activiteiten onderbreken. “Zonder deze maatregel en valabel alternatief, verliezen grote groepen zelfstandigen vanaf september hun broodnoodzakelijke steun en schiet de overheid zich uiteindelijk zelf in de voet”, aldus UNIZO.

De regering kondigde vandaag de verlenging aan van het crisisoverbruggingsrecht tot 31 december, althans voor zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten. Ook de relance-uitkering voor wie tot 3 mei of langer verplicht gesloten was, werd verlengd tot 31 oktober. Het recht op een overbruggingsrecht voor wie zijn activiteiten voor minstens 7 dagen onderbreekt als gevolg van Covid-19 , zou na 31 augustus echter niet meer worden verlengd.

“Hoewel het huidige systeem aan herziening toe is, is de ‘maatregel 7 dagen’ momenteel dé sluitsteen om discriminatie tussen zelfstandigen te vermijden”, aldus UNIZO. “Neem nu als voorbeeld de aanzienlijke groep van freelancers (fotografen, informatici, simultaanvertalers,…), of taxichauffeurs die niet verplicht zijn om te sluiten maar toch hun inkomsten nagenoeg volledig zien opdrogen. Ook zelfstandigen die na hoogrisicocontacten in preventieve quarantaine moeten, hebben geen recht meer op ondersteuning. Voor tal van groepen, is de vrijwillige stopzetting gedurende 7 dagen, de enige mogelijkheid om een overbruggingsrecht te bekomen”.

“Door het ganse systeem slechts partieel te verlengen en zonder valabel alternatief, verliezen grote groepen zelfstandigen in september hun broodnoodzakelijke steun. Hoewel deze beslissing natuurlijk een budgettaire grondslag heeft, schiet de overheid zichzelf hiermee in de voet. Het is vaak net deze steun die zelfstandigen in staat stelt de continuïteit van hun onderneming te waarborgen. Zonder deze steun, dreigt een nog groter dan verwacht sneeuwbaleffect aan faillissementen en staat ook het personeel mee op straat”, aldus UNIZO.

Hoe het systeem er dan wel moet uitzien? “Het huidige systeem is complex en is niet geheel sluitend. Zeker nu het duidelijk is dat heropflakkering steeds mogelijk zijn en de gevolgen groot kunnen zijn zoals uit de Antwerpse situatie blijkt, is in plaats van deze ad hoc maatregelen, nood aan een structureler en eenvoudiger systeem. In afwachting daarvan, worden de huidige maatregelen best integraal verlengd”, aldus UNIZO.