Het wetsontwerp van minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne  om ondernemers te verplichten contant geld te aanvaarden van klanten is zonet verworpen op de ministerraad. UNIZO reageerde eerder fel tegen dit waanzinnig voorstel. “We zijn blij dat het gezond verstand zegeviert. In de huidige tijdsgeest cash verplichten, zou ons enkele decennia terug in de tijd katapulteren”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. 

Minister Dermagne lanceerde het voorstel als toevoeging bij een wetsvoorstel dat diverse bepalingen rond economie voorziet. Na fel protest van UNIZO heeft de ministerraad het voorstel niet weerhouden. “Niet meer dan logisch”, stelt Danny Van Assche. “De overheid zelf is grote pleitbezorger om meer digitaal te betalen. In vele gemeentehuizen, bibliotheken en zwembaden wordt cash niet meer aanvaard. Laat de ondernemers dan ook vrij kiezen.” 

Volgens UNIZO zullen de meeste bedrijven sowieso cash blijven aanvaarden, maar een verplichting is niet meer van deze tijd. Uit recente bevragingen blijkt dat 15 à 20 procent van de detailhandelaars en 6 à 10 procent van alle ondernemingen vandaag al volledig cashloos werkt. Ben je zelf nog op zoek naar de goekoopste oplossing voor elektronisch betalen? Dan vind je hier een handig overzicht van alle opties en hun kostprijs.

De andere bepalingen uit de wet in verband met economie werden vandaag wel goedgekeurd door de ministerraad. Zo werd onder meer de wetgeving over het invoeren van een basisbankdienst voor ondernemingen verbeterd, waardoor de weg vrijgemaakt is om die basisbankdienst nu ook effectief in te voeren. Door die wetgeving zullen ondernemingen die bij geen enkele bank nog een bankrekening kunnen krijgen, nu toch een bankrekening toegewezen krijgen. Het komt er nu volgens UNIZO op aan om die wetgeving ook snel om te zetten in praktijk.