Vanmiddag ondertekenden Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Federaal minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke het protocol “Terug Naar Werk”, een gezamenlijk politiek engagement om personen met ernstige en chronische gezondheidsproblemen te re-integreren op de arbeidsmarkt.  “Een goede eerste stap”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.  “We kijken uit naar de concretisering van dit plan en willen op deze weg verder gaan.  Om de doelstelling van 80% werkzaamheidsgraad te bereiken is een verdere hervorming van de re-integratietrajecten  noodzakelijk.” 

UNIZO vraagt al langer meer aandacht voor de re-integratie van langdurig zieken in arbeidsmarkt. Het gebrek aan een doordacht activeringssysteem en een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid was een van de ontbrekende schakels in de recent gesloten arbeidsdeal.

Danny van Assche: “De bevoegdheden voor de begeleiding van arbeidsongeschikten liggen in ons land deels bij de federale en deels bij de gewestelijke beleidsverantwoordelijken.  Het is dus zeer positief dat het Vlaams en het federaal niveau samen werk maken van een geïntegreerd en gecoördineerd beleid. Ik hoop dat dit engagement snel wordt omgezet in concrete  acties waarbij de focus niet ligt op de gebreken, maar wel op de capaciteiten. Werk hebben heeft een positieve impact op de persoon zelf, het draagt bij tot het eigenbeeld en tot onze maatschappij .”

UNIZO benadrukt daarbij het belang van de snelle opstart van re-integratietrajecten, want hoe sneller wordt ingezet op een terugkeer naar werk, des te hoger de kans op een succesvol einde. 

Het protocol ‘Terug Naar Werk’ moet de instroom van personen met gezondheidsproblemen naar de arbeidsmarkt verbeteren en versnellen, ondermeer door meer en betere kansen op werk te creëren. De doelstelling is om tegen 2024, 12.000 re-integratietrajecten binnen de samenwerking tussen het RIZIV, VDAB en de mutualiteiten te realiseren en zo mensen opnieuw aan de slag te helpen. 

Een goede stap, maar er is meer nodig. Cijfers van het RIZIV tonen aan dat het aantal langdurig arbeidsongeschikten jaar na jaar blijft toenemen. In 2019 telde België zo’n 450.000 mensen die wegens gezondheidsproblemen meer dan één jaar niet aan het werk zijn.

“Daarbij moeten we een onderscheid maken tussen inactieven met en zonder een arbeidscontract. Langdurig afwezige werknemers moeten ook bij de eigen werkgever een re-integratietraject kunnen volgen. Het huidig systeem vertoont teveel tekortkomingen, daarom is een hervorming noodzakelijk”, aldus Danny van Assche

Werkgevers hebben niet liever dat hun medewerkers terug aan de slag gaan, maar het is voor een kmo-bedrijf niet altijd vanzelfsprekend om dergelijk traject op te starten. Er zijn vaak minder of geen alternatieve functies voorhanden. Daarom pleit UNIZO voor meer flexibiliteit.  De doelstelling is dat meer mensen terug aan het werk kunnen, al dan niet in hetzelfde bedrijf.  Momenteel lopen hierover gesprekken in de schoot van federaal  minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. 

Danny Van Assche: “Re-integratie van langdurig zieken lukt alleen als zowel de werkgevers als de werknemers betrokken en gehoord worden. Wat nu op tafel ligt bij de sociale partners is momenteel nog onvoldoende om de mensen te motiveren om terug aan de slag te gaan. We vragen een grondige hervorming van de re-integratietrajecten. Er moeten zoveel mogelijk mensen terug aan het werk. Voor ons is daarbij niets onbespreekbaar, zolang de evenwichten in de arbeidsrelatie worden gerespecteerd.“ 

 

Meer weten? 
Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be