Bijna de helft van de Brusselse ondernemers overweegt om onze hoofdstad te verlaten. Dat blijkt uit de laatste kmo-barometer van de Brusselse zelfstandigen en kmo’s uitgevoerd door Brupartners, de Brusselse sociale partners. UNIZO Brussel vraagt spoedoverleg met de Brusselse regering om nog voor de verkiezingen een actieplan uit te rollen. 

45 procent van de Brusselse ondernemers overweegt weg te trekken uit Brussel, dat blijkt uit de zesmaandelijkse kmo-barometer. Bij ongeveer 6 procent is die verhuis naar een andere regio al ingepland. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de mobiliteit, belastingen en het gebrek aan netheid en veiligheid. 

“Terwijl alle lichten al op rood staan na de adviezen van het Rekenhof, de Europese Commissie en het Federaal Planbureau rond de begroting van het Gewest, is het resultaat van deze barometer een alarmbel van de zelfstandige ondernemers”, reageert Julie Huntz, expert Brussels Gewest bij UNIZO. “We vragen dan ook snel overleg met de regering. De evaluatie van GoodMove en een fiscaal pact dringen zich op."

Mobiliteit

Ondanks de invoering van Good Move en de modal shift die in Brussel sinds 2021 gebeurt, is de drukte op de wegen niet verminderd en zijn de reistijden niet verkort. Integendeel, uit de barometer blijkt dat de stadsinrichting, de vlotte bereikbaarheid van kantoren en van klanten als negatief ervaren worden. Toch zijn er globaal minder verplaatsingen in het Gewest. In 2018 waren het er 1.100.000 per dag, terwijl dit in 2022 zakt naar 900.000 per dag.

 “Dit doet vragen rijzen of de uitrol van Good Move effectief een duurzaam mobiliteitsbeleid bewerkstelligt en de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van het Gewest versterkt”, zegt Julie Huntz.  “Bij de uitwerking moet men rekening houden met alle sectoren. De toegankelijkheid van handelswijken voor leveranciers blijft daarbij primordiaal, maar zelfstandigen en ondernemers die niet kunnen afstappen van de wagen door de aard van hun activiteit, moeten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen blijven circuleren en parkeren. We zijn ervan overtuigd dat het stedelijk parkeerbeleid nood heeft aan een gewestelijk kader, waar gebruiksvriendelijkheid centraal staat. We vragen al jaren een Gewestelijke parkeervergunning voor ondernemers en zelfstandigen.” 

Nieuw fiscaal pact

Opdat werkgevers niet de dupe worden van een streng besparingsbeleid, vraagt UNIZO met aandrang een nieuw fiscaal pact. De onroerende voorheffing is in de voorbije legislatuur bij 12 van de 19 gemeenten gestegen. Tezamen met de indexering van het kadastraal inkomen, betekent dit voor veel zelfstandigen en kmo’s een substantiële stijging.  Zij voelen zich fiscaal verpletterd, zo blijkt uit de resultaten van de kmo-barometer.

UNIZO Brussel wil ook concrete maatregelen om fraude tegen te gaan. De informele economie wordt in het Brussels Gewest geschat op circa 20%. ”Willen we het begrotingstekort in het Gewest aanpakken, dan moeten we ook durven inzetten op controle van deze informele economie. De sociale ellende bij bedrijven, ondernemers, zelfstandigen en werknemers mag niet blijven duren”, duidt Julie Huntz. 

Betere monitoring van uitgaven

Daarnaast pleit UNIZO Brussel voor een inventaris van de belastinguitgaven. Dat is een vereiste van het Rekenhof, maar die missen we vandaag nog.

“Een betere monitoring van de uitgaven is absoluut noodzakelijk. De herziening van de financiële stromen moet een zero-sum game zijn, waarbij samenwerking en responsabilisering nauw samenhangen. We verwachten Spending Reviews vanuit begrotingsoogpunt, alsook structurele evaluatie-instrumenten van wetgeving op het gebied van administratieve lasten”, aldus Julie Huntz.

Werk samen 

UNIZO Brussel hekelt tot slot het gebrek aan samenwerking binnen de Brusselse regering. Brusselse ministers of staatssecretarissen dienen nota’s in bij het parlement, zonder blijk van voorafgaand overleg met de andere kabinetten. Zo werd zonder overleg besloten om de werkingssubsidies aan privébedrijven ter bevordering van de buitenlandse handel niet opnieuw in te schrijven (- 4,1 miljoen €). Een belangrijke hefboom voor kmo’s die verdwijnt.

 UNIZO Brussel verwacht concrete acties om het tij te keren.