Op maandag 20 december 2021 kondigde Brussel Stad een herziening aan van het parkeerbeleid. Het hele grondgebied wordt een gereglementeerde zone, waarbij enkel nog voor bewoners langdurig parkeren mogelijk is. Alle bezoekers zullen ofwel de blauwe schijf moeten gebruiken, ofwel betalen om maximum 4,5 u te kunnen parkeren op de openbare weg. In het centrum verdubbelen de tarieven bovengronds, zodanig dat ondergronds parkeren duidelijk de goedkopere optie wordt. Het is immers de bedoeling dat de bezoekers kiezen voor de ondergrondse betaalparkings in plaats van bovengronds op zoek te gaan naar een parkeerplaats.

UNIZO formuleerde reeds eerder vijf principes voor een klantvriendelijk parkeerbeleid. Samengevat komen die hier op neer:

1. Parkeren in de stad is geen improvisatie
2. Parkeren moet beperkt worden door de tijd, niet door de tarieven
3. Compenseer de bovengrondse plaatsen door ondergrondse
4. Breng meer gelijkheid tussen bezoekers en bewoners voor het parkeren op de openbare weg
5. Hanteer slimme parkeertarieven 

De voorstellen voor de herziening van het parkeerbeleid klinken logisch, maar niet alle voorwaarden zijn vervuld, vindt UNIZO. Want bovengronds komen er in elk geval weinig roterende plaatsen bij, onder andere omdat het tarief van de bewonerskaarten ongewijzigd blijft. Bovendien blijft men bovengrondse parkeerplaatsen schrappen, die ondergronds niet worden gecompenseerd. Daarom vraagt UNIZO dat er op korte termijn evaluaties komen van de wijzigingen. Na 3 maanden en 6 maanden moet gemeten worden wat de impact is op de bezoekersaantallen in de wijken en welke veranderingen er in het winkellandschap worden vastgesteld. De Stad stelt ook dat ze op deze manier de aantrekkelijkheid van het centrum wil verhogen. Zonder erbij te zeggen hoe, wanneer en voor wie? Ook hier vraagt UNIZO om een meer methodologische aanpak en objectieve gegevens te verzamelen om de verbeteringen te meten.

UNIZO vraagt bovendien aan de Stad dat er op een autovriendelijke manier over deze maatregel wordt gecommuniceerd. Een gezamenlijke communicatie van de Stad én de parkinguitbaters garandeert een volledige informatie voor de handelaars en de bezoekers. Gezien het om een verhoging van de tarieven gaat, moet er over de goedkopere alternatieven voor de automobilisten duidelijk gecommuniceerd worden. De alternatieven via openbaar vervoer zijn ondertussen genoegzaam bekend. Maar de verwijzing naar overstapparkings aan Simonis, Brunfaut, Wetstraat e.a. is essentieel. Het is een klucht dat op de A12 wordt verwezen naar de overstapparking aan Ceria om naar Winterpret te komen.

Vandaag komt ongeveer 20% van de bezoekers met de wagen naar het centrum. Dat aantal is niet problematisch als het goed en duidelijk begeleid wordt. Het is immers van belang voor de economische welvaart in de Vijfhoek. Daarom herhaalt UNIZO zijn pleidooi om de signalisatie en de informatie van het parkeeraanbod te verbeteren, zodat bezoekers minder geneigd zijn om te improviseren als ze met de auto naar de stad komen.

Voor meer informatie: Anton Van Assche – anton.vanassche@unizo.be – 0478 44 41 19