Zonet keurde de Vlaamse regering het besluit goed dat de jobbonus voor werknemers operationaliseert.  Eerder deze week werd in de commissievergadering van het Vlaams Parlement ook de jobbonus voor startende zelfstandigen goedgekeurd. UNIZO is tevreden dat de maatregel nu ook geldt voor startende ondernemers en pleit ervoor om de jobbonus niet te laten afhangen van de woonplaats. "We vragen om de maatregel te verruimen tot de plaats van tewerkstelling, dus ook voor Walen en Brusselaars die wel in Vlaanderen werken maar er niet wonen", zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. 

De jobbonus voor werknemers is vanaf vandaag een feit. Concreet zullen werknemers met een loon tot 2500 euro hiervan kunnen genieten. Wie bij voltijdse en volledige prestaties minder dan 1800 euro verdient, zal 600 euro overhouden. Bij een loon van 2499,99 is dat nog 20 euro. Vlaanderen zal hier jaarlijks ongeveer 180 miljoen aan uitgeven.

Op vraag van UNIZO wordt zullen ook startende zelfstandigen vanaf eind dit jaar aanspraak kunnen maken op een jobbonus. Dat betekent dat werknemers met een loon tot 2500 euro die de transitie maken naar het zelfstandig ondernemerschap maximaal 2 keer een jobbonus van 600 euro ontvangen. Aan die maatregel wordt 15 miljoen gespendeerd. 

“Het is terecht dat deze steunmaatregen er ook komt voor startende ondernemers. Op die manier wordt ondernemerschap gestimuleerd en krijgen startende ondernemers die misschien over minder middelen beschikken een extra duw in de rug”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. 

Niet laten afhangen van woonplaats

UNIZO wil de  jobbonus niet laten afhangen van de woonplaats en vraagt om de maatregel te verruimen tot de plaats van tewerkstelling.  Danny Van Assche: “De jobbonus geldt op dit moment enkel voor inwoners van Vlaanderen. Om ook de interregionale mobiliteit aan te wakkeren, vragen we om de maatregel te verruimen naar werkplaats zodat het een activeringsinstrument wordt, ook voor wie vanuit Brussel of Wallonië in Vlaanderen komt werken.” 

Werkgelegenheidsakkoord 

In het Vlaamse werkgelegenheidsakkoord dat de sociale partners vanmiddag ondertekenden staat alvast een veelbelovende boodschap. De Vlaamse Regering engageert zich om te onderzoeken of het opentrekken van de jobbonus naar Brusselaars en Walen onze vacatures kan doen invullen en ondernemerschap aantrekken. Tevens zijn extra inspanningen nodig in kinderopvang om mensen naar arbeidsmarkt te trekken. Ook hier is een engagement van de sociale partners om samen met de Vlaamse regering te werken aan een kwalitatief, alomvattend, betaalbaar en voldoende flexibel aanbod aan kinderopvang, zodat ouders werk verkiezen boven een uitkering.  

In de nieuwe overeenkomst doen werkgevers, vakbonden en de Vlaamse regering in totaal veertig concrete voorstellen die moeten helpen om de openstaande vacatures op de arbeidsmarkt eindelijk ingevuld te krijgen. De elf belangrijkste punten voor UNIZO leest u hier.