De KMO-Barometer van UNIZO, de enige conjunctuurpeiling, specifiek bij Vlaamse zelfstandingen en kmo's, staat intussen al 15 maanden op negatief. De somberheid blijft ook tijdens het eerste kwartaal van 2021 overheersen, met een aandeel negatief gestemde ondernemers dat 11,08 procentpunt hoger ligt dan het aandeel positief gestemde. Het gaat wel om lichte verbetering ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020, toen het aandeel sombere zelfstandigen en kmo's nog 14,13 procentpunt hoger lag dan het aandeel positiever gestemde collega's. Wellicht speelt de verwachting of hoop dat vaccinatie op grotere schaal nu dichterbij komt hier een rol. In totaal vulden 783 ondernemers uit diverse sectoren de bevraging via Checkmarket in.

KMO-barometer eerste kwartaal 2021 algemeenKMO-barometer eerste kwartaal 2021 per criterium
Ondernemers zijn het meest pessimistisch over het actuele werkvolume (-15,69 procentpunt), de economische toestand (-46,50 procentpunt),  de actuele rendabiliteit (-21,43 procentpunt) en problematische betalingen (-15,69 procentpunt). Deze indicatoren scoren telkens slechter dan de gemiddelde barometer-score van -11,08 procentpunt.

Zeven van de negen indicatoren gaan er wel op vooruit ten opzichte van het vorige kwartaal, al blijven ze per saldo allemaal op negatief staan, met meer negatief dan positief gestemde zelfstandigen en kmo's. De grootste verbetering zien we bij de indicatoren personeel toekomst (het saldo evolueert van -0,73 naar 5,46 procentpunt) en problematische betalingen (van -21,70 naar -15,69 procentpunt). De indicatoren tevredenheid over het bedrijf en rendabiliteit toekomst evolueren negatief.

Over hun toekomstige werkvolume, personeelsbestand en rendabiliteit blijken zelfstandigen en kmo's andermaal een stukje positiever gestemd. Het saldo voor deze drie indicatoren tezamen is zelfs positief: er zijn 1,35 procentpunt meer positief dan negatief gestemde ondernemers. "Wat aangeeft dat onze ondernemers niet alleen op praktisch maar ook op mentaal vlak heel veerkrachtig zijn", besluit Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO hieruit. "Veel zelfstandigen en kmo's zitten momenteel ook psychologisch bijzonder diep, laat dat duidelijk zijn. Maar toch zie je telkens opnieuw hoe snel elk lichtpuntje, elke zweem van perspectief wordt geabsorbeerd om er nieuwe hoop en geloof uit te putten."

UNIZO dringt er bij de beleidsmakers andermaal op aan om ondernemers maximaal te laten werken, op een verantwoorde manier. "Dat is de beste steunmaatregel om hen uit deze crisis te halen. Tot het zover is moeten bestaande steunmaatregelen worden verlengd en versterkt", besluit Danny Van Assche.

Download hier de KMO-Barometer-fiche...

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be