Het ondernemersvertrouwen bij zelfstandigen en kmo's nam het vierde kwartaal van dit jaar opnieuw een forse duik, met een score van -6,9 procentpunt, tegenover +9,9 procentpunt in het derde kwartaal. Of anders gezegd: Er zijn momenteel 7 procentpunt minder positief dan negatief gestemde ondernemers, terwijl het er vorig kwartaal nog 10 procentpunt méér waren. Dat blijkt uit de KMO-Barometer van UNIZO, de enige conjuctuurbarometer die exclusief naar de stemming peilt bij de Vlaamse zelfstandigen en kmo's. "De cijfers tonen een uitgesproken minder fraai beeld dan wat wat andere bronnen doen uitschijnen", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, die meteen waarschuwt voor een (te) positieve voorstelling van de economische situatie en de verwachtingen daaromtrent.

kmobarometer042021

"De capaciteit van de economie om zich aan te passen aan het coronavirus is toegenomen", liet Pierre Wunch, gouverneur van de Nationale Bank, onlangs nog optekenen. "Dat beeld kan misschien kloppen wanneer je abstractie maakt van het onderscheid tussen grote en kleinere bedrijven en tussen sectoren onderling. Maar die analyse doet onrecht aan de situatie en het gemoed van telkens dezelfde typische kmo-sectoren die elke keer opnieuw midscheeps door de coronamaatregelen worden getroffen", stelt Danny Van Assche van UNIZO daar tegenover.

Toenemende bezorgdheid over bijkomende beperkende coronamaatregelen en de opmars van de omicron-variant; sterker dan verwacht stijgende loonkosten door de inflatie, tekorten aan personeel en materiaal... De oorzaken voor het duikende ondernemersvertrouwen zijn niet ver te zoeken. En bij zelfstandigen en kmo's komen die des te harder binnen, gezien net in die groep de meeste rechtstreeks of onrechtstreeks bedrijven bevinden: de discotheken, de event en cultuursector, de horeca, de autocars en de taxi's, de toeleveranciers aan de getroffen sectoren... tot en met onrechtstreeks de detailhandel...

KMO's vooral bezorgd over toekomstig inkomen

Hoe diep het ondernemersvertrouwen bij die zelfstandigen en kmo's is weggezakt, blijkt ook uit het feit dat de KMO-Barometer negatief scoort op maar liefst zeven van de negen indicatoren. Enkel de indicatoren tevredenheid over het eigen bedrijf (saldo van 18,3 procentpunt (pp)) en toekomstig personeel (saldo van 5,5 pp) tekenen een positief saldo op. Indicatoren met de slechtste saldi zijn tevredenheid over de economie (saldo van -29,7 pp), de rendabiliteit in de toekomst (saldo van -25,2 pp) en het toekomstig werkvolume (saldo van -22,2 pp). Dit toont aan dat ondernemers eerder pessimistisch zijn over hun toekomstig inkomen.

kmobarometerindicatoren042021

Dit pessimisme zien we ook terugkomen in de antwoorden op de vraag wat men verwacht van het nieuwe jaar 2022. Slechts 3 op 10 ondernemers (28,0%) is ervan overtuigd dat 2022 beter wordt dan 2021. 4 op 10 (41,4%) geeft aan dat 2022 ongeveer hetzelfde zal worden als 2021 en 2 op 10 (20,9%) ondernemers verwacht een slechter jaar. 10% weet niet wat te verwachten.

kmobarometerverwachtingen2022

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "Deze scores tonen duidelijk aan dat er niet veel nodig is om het ondernemersvertrouwen bij onze zelfstandigen en kmo's nog verder te doen kelderen. Het Overlegcomité is dus gewaarschuwd: bijkomende beperkingen, laat staan een lockdown, zouden nefast zijn. Het maximaal handhaven van de geldende regels, in combinatie met een full speed boostercampagne - om de zwaarst getroffen sectoren zo snel mogelijk te kunnen bevrijden - is wat ons betreft 'the way to go'."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be