De constante groei van het aantal startende ondernemingen dat we de voorbije tien jaar kenden, lijkt te zijn gestopt. Dat blijkt uit een analyse die UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel voerde op basis van recente cijfers van GraydonCreditsafe. Volgens een eerste raming zullen er in 2022 in onze provincie 7 procent minder starters zijn dan in 2021. In Vlaanderen bedraagt de krimp 9,3%. 

“2021 was een zeer goed jaar op startersgebied, onder meer door de inhaalbeweging na het coronajaar 2020”,  zegt Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. “Maar wat we nu zien is toch een zeer sterke daling. Alhoewel de daling in Vlaams-Brabant minder negatief is dan die in de andere Vlaamse provincies. En dat na 9 stijgingen op rij in onze provincie.” 

Daarmee lijkt nu wel degelijk een knik te komen in de constante stijging van het aantal starters dat we het voorbije decennium kenden In België . Sinds 2011 steeg het aantal in ons land jaarlijks tot 102.385 starters in 2019. Na een kleine dip in 2020 (100.450) was 2021 een recordjaar met 111.409 startende ondernemingen. In 2022 vallen we terug op ongeveer hetzelfde aantal als 2019. 

Met de coronacrisis die net achter ons ligt en de recente explosie van de energie-,  grondstof- en loonkosten komt de daling van het aantal starters niet onverwacht. Ook voor de gevestigde ondernemers is het niet makkelijk, dat merken we aan het stijgend aantal faillissementen.  De drempel om een eigen zaak te starten hoger ligt in tijden van economische crisis. Uit de recente kmo-barometer van UNIZO blijkt dat ondernemersvertrouwen daalt. 

Elke Tielemans: “We verwelkomen nog steeds veel potentiële ondernemers op ons startersplatform, waar starters een waaier aan informatie vinden, maar de laatste stap, de échte stap, wordt iets minder gezet.  Men is duidelijk meer afwachtend om de plannen daadwerkelijk uit te voeren.” 

UNIZO hoopt dat deze knik in de curve geen voorbode is van een daling de volgende jaren. “Het is afwachten wat 2023 brengt. Het belang van starters mag niet onderschat worden. Zij zorgen voor innovatie, creatieve ideeën en spelen in op nieuwe maatschappelijke trends. Ondanks een aantal recordjaren, hebben we nog steeds een lagere startersgraad in vergelijking met Nederland, Duitsland en Frankrijk. We moeten dus nauwlettend toezien dat onze startersmotor niet sputtert.”

  cijfers: GraydonCreditsafe

 

2022

2021

2020

2019

België

102.179

111.409

100.450

102.385

Vlaanderen

65.980

72.777

65.555

64.831

Brussel

11.407

12.069

11.273

12.689

Wallonië

24.792

26.563

23.622

24.865

Antwerpen

18.795

20.447

18.759

18.934

West-Vlaanderen

11.203

12.519

11.386

11.300

Oost-Vlaanderen

14.587

16.604

14.784

14.659

Limburg

8.369

9.194

8.556

8.110

Vlaams-Brabant

13.026

14.013

12.070

11.828

 

 

2022-2021

2021-2020

2020-2019

België

-8,3%

10,9%

-1,9%

Vlaanderen

-9,3%

11,0%

1,1%

Brussel

-5,5%

7,1%

-11,2%

Wallonië

-6,7%

12,5%

-5,0%

Antwerpen

-8,1%

9,0%

-0,9%

West-Vlaanderen

-10,5%

10,0%

0,8%

Oost-Vlaanderen

-12,1%

12,3%

0,9%

Limburg

-9,0%

7,5%

5,5%

Vlaams-Brabant

-7,0%

16,1%

2,0%