UNIZO vraagt steunkader voor ondernemers in nood

De kmo’s en zelfstandigen worden verpletterd door de hoge energiefactuur. Uit een recente bevraging die UNIZO voerde bij meer dan duizend ondernemers blijkt dat een kwart op dit moment momenteel verlieslatend is. Intussen blijven de energieprijzen crescendo gaan. UNIZO vraagt aan het overlegcomité om, naast maatregelen die de energiefactuur verminderen voor zelfstandigen en kmo’s, ook een steunkader uit werken voor bedrijven in moeilijkheden.

“Zolang een terugkeer naar een aanvaardbare prijs onmogelijk is, is er rechtstreekse steun nodig”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Naast een plafonnering van de gasprijs moet er snel gerichte steun komen voor ondernemers die het sterkst te lijden hebben onder de stijgende energiekost. Europa voorziet hiervoor een crisiskader, dat nu moet worden toegepast door de Vlaamse of federale regering.”

Uit een ruime energiebevraging die UNIZO de voorbije week voerde bij 1143 bedrijven, blijkt dat slechts 7 procent van de ondernemers erin slaagt de stijgende kosten door te rekenen. Maar liefst 24 procent  is momenteel verlieslatend.

“Het ergste moet nog komen, want momenteel heeft bijna de helft van de bedrijven nog een vast elektriciteitscontract”, zegt Danny Van Assche. “Zij zijn dus nog relatief beschermd de recente prijsstijgingen.”
Dat zien we ook in de bevraging. Voor meer dan een derde van de respondenten is de gasprijs al minstens verdubbeld, een vijfde heeft een stijging van meer dan 200% te verwerken gekregen. Voor elektriciteit is de prijs voor 22 procent al minstens verdubbeld.

Intussen blijven de energieprijzen recordhoogtes noteren. Bovendien loopt bij 20 procent van de ondernemers die nog het geluk hebben met vaste prijzen te werken het contract binnen drie maanden ten einde. Voor nog eens een kwart is dat binnen het half jaar.

Ondernemers kijken bang naar de volgende maanden. Vele kmo’s kunnen of durven de kosten niet (volledig) doorrekenen uit angst om klanten te verliezen. De pil is vooral bitter voor kmo-bedrijven die een grote energievraag hebben zoals de voedingssector, supermarkten, horeca, nijverheid..

Voorstellen UNIZO

UNIZO betreurt dat in deze energiecrisis  de overheid nog geen acties heeft genomen om bedrijven te helpen. De maatregelen zijn quasi uitsluitend gericht op gezinnen.

Danny Van Assche: “We vrezen dat de strop rond de nek van vele bedrijven dermate strak wordt, dat er veel slachtoffers zullen vallen. Energiefacturen van tienduizenden euro’s per maand zijn geen uitzondering. Onze kmo’s geloven en investeren in de energietransitie, maar dat gebeurt niet van niet van vandaag op morgen. De hoge facturen komen nu, en dat probleem is acuut.”

Om bedrijven rendabel te houden moeten de gasprijzen naar beneden. UNIZO bepleit de invoering van een Europees prijsplafond voor aardgas. Om te vermijden dat de energiebevoorradingszekerheid in het gedrang komt, kan men de aardgasprijzen aftoppen (plafonneren) op het niveau van de noteringen op de Amerikaanse en Aziatische gasmarkten. UNIZO gaat akkoord met de steun van België voor een initiatief samenaankoop aardgas op Europees niveau. Europese samenaankopen hebben hun nut al bewezen bij de bestelling van vaccins tijdens de coronapandemie.

Aangezien dit wellicht niet onmiddellijk kan, moet er op zeer korte termijn gerichte steun komen voor bedrijven in moeilijkheden. Europa voorziet een kader om bedrijven die hun energiekost zien verdubbelen ten opzichte van vorig jaar te ondersteunen.

Danny Van Assche: ‘We vragen het overlegcomité om dit Europees crisiskader snel om te zetten in een ondersteunsysteem op regionaal of desnoods federaal niveau. Deze crisis wordt voor de bedrijven erger dan de coronacrisis. Deze hulp, die je kan vergelijken met het ondersteuningsmechanisme dat werd uitgewerkt tijdens de coronpandemie,  betekent voor veel bedrijven dan ook het verschil tussen failliet gaan of overleven. Duitsland en Frankrijk hebben intussen al een dergelijk steunsysteem uitgewerkt.  Dat betekent dat onze kmo’s momenteel nog een extra concurrentieel nadeel ondervinden. 

Volgens de bevraging komt een derde van de zelfstandigen en kmo’s hiervoor in aanmerking.  Concreet wordt de gemiddelde prijs van 2021 genomen, die wordt verdubbeld, en op het gedeelte boven de verdubbeling krijgt men 30 procent steun. 

Tenslotte stelde UNIZO in maart al voor om de bijzondere accijns op elektriciteit op het Europees minimum te zetten (federaal) en de openbare dienstverplichtingen volledig uit de elektriciteitsdistibutienettarieven te halen (Vlaams). In plaats van de btw te verlagen had de regering beter hier op ingezet, want nu is enkel de particulier geholpen.

Danny Van Assche: “Ons voorstel om de accijnzen te verlagen blijft relevant, maar zou intussen niet meer volstaan om de bedrijven te helpen. De energiekost blijft stijgen, en komt bovendien bovenop de stijging van de prijzen van de materialen, transport en de automatische loonindexering. Voor minstens 60 procent van de werknemers zijn al een of meerde loonindexeringen geweest. Een grote groep van bedrijven zal in  januari 2023 nog een automatische indexering doorvoeren. Als we nu niet handelen, rijden we onze kmo’s recht de afgrond in “

 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be