De kmo’s en zelfstandigen worden verpletterd door de hoge energiefactuur. Uit een recente bevraging die UNIZO voerde bij meer dan duizend ondernemers, waarvan bijna 200 uit Vlaams-Brabant en Brussel,  blijkt dat een kwart op dit moment momenteel verlieslatend is. Intussen blijven de energieprijzen crescendo gaan. UNIZO vraagt naast maatregelen die de energiefactuur verminderen voor zelfstandigen en kmo’s, ook een steunkader uit werken voor bedrijven in moeilijkheden. 

“We moeten vermijden dat we in een golf van faillissementen terecht komen. Zolang een terugkeer naar een aanvaardbare prijs onmogelijk is, is er rechtstreekse steun nodig”, zegt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. “We vragen een plafonnering van de gasprijs en gerichte steun voor ondernemers die het sterkst te lijden hebben onder de stijgende energiekost.”

Uit een ruime energiebevraging die UNIZO de voorbije week voerde bij 1143 bedrijven, blijkt dat slechts 7 procent van de ondernemers erin slaagt de stijgende kosten door te rekenen. Maar liefst 24 procent is momenteel verlieslatend.

“Het ergste moet nog komen, want momenteel heeft bijna de helft van de bedrijven nog een vast elektriciteitscontract”, zegt Elke Tielemans. “Zij zijn dus nog relatief beschermd de recente prijsstijgingen.”

Dat zien we ook in de bevraging. Voor meer dan een derde van de respondenten is de gasprijs al minstens verdubbeld, een vijfde heeft een stijging van meer dan 200% te verwerken gekregen. Voor elektriciteit is de prijs voor 22 procent al minstens verdubbeld. 

Intussen blijven de energieprijzen recordhoogtes noteren. Bovendien loopt bij 20 procent van de ondernemers die nog het geluk hebben met vaste prijzen te werken het contract binnen drie maand ten einde. Voor nog eens een kwart is dat binnen het half jaar. 

Voorstellen UNIZO 

UNIZO betreurt dat in deze energiecrisis  de overheid nog geen acties heeft genomen om bedrijven te helpen. De maatregelen zijn quasi uitsluitend gericht op gezinnen.

Elke Tielemans “We vrezen dat de strop rond de nek van vele bedrijven dermate strak wordt, dat er veel slachtoffers zullen vallen. Energiefacturen van tienduizenden euro’s per maand zijn geen uitzondering. We moeten bovendien vermijden dat bedrijven de investeringsruimte verliezen om de actuele energietransitie verder te zetten of op te starten. De energiekost blijft stijgen, en komt bovendien bovenop de stijging van de prijzen van de materialen, transport en de automatische loonindexering. Voor minstens 60 procent van de werknemers zijn al een of meerde loonindexeringen geweest. Een grote groep van bedrijven zal in  januari 2023 nog een automatische indexering doorvoeren. Als we nu niet handelen, rijden we onze kmo’s recht de afgrond in. Dit wordt erger dan de coronacrisis.” 

Om bedrijven rendabel te houden moeten de gasprijzen naar beneden. UNIZO bepleit daarom de invoering van een Europees prijsplafond voor aardgas. Aangezien dit wellicht niet onmiddellijk kan, moet er op zeer korte termijn gerichte steun komen voor bedrijven in moeilijkheden.  Ook vraagt UNIZO om de bijzondere accijns op elektriciteit op het Europees minimum te zetten en een energie-investeringsaftrek van 45,5 % in te voeren voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie door ondernemingen

Lees ook: UNIZO eist betaalbare energie voor de motor van onze economie | UNIZO

Bekijk hier het item in Het Journaal: