UNIZO is tevreden dat Vicepremier Vincent Van Quickenborne de vraag steunt om het gebruik van flexi-jobs in alle sectoren toe te laten. De ondernemerorganisatie vraagt om hier dan ook snel werk van te maken. “Er is geen enkel zinnig argument om het systeem niet verder uit te breiden naar alle sectoren die vragende partij zijn. Het biedt een antwoord op de stijgende vraag naar flexibiliteit door werkgevers én werknemers”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Het systeem van flexi-jobs is een win-win voor werkgever en werknemer. Werknemers met minstens een 4/5de tewerkstelling bij een andere werkgever en gepensioneerden kunnen bijverdienen via een flexi-job. De werkgever betaalt 25% werkgeversbijdrage aande RSZ. De werknemer betaalt noch werknemersbijdragen noch belastingen en bouwt sociale rechten op.

“De tegenargumenten dat flexi-jobs reguliere arbeidsplaatsen zouden vernietigen of nadelig zijn voor werknemers houden geen steek”, zegt Danny Van Assche. “Integendeel, werknemers zijn zelf vragende partij om onder het statuut te kunnen werken, naast hun vaste job. Momenteel verliezen bepaalde sectoren werkkrachten omdat men hen het voordelig statuut niet kan aanbieden.” 

Deze federale regering besliste reeds om de flexi-jobs verder uit te breiden naar een aantal nieuwe sectoren, maar met een heel aantal beperkingen. UNIZO steunt de vraag voor een uitbreiding over alle sectoren heen.

“Momenteel zijn flexi-jobs beperkt tot onder meer de horeca, detailhandel en de cultuursector, maar er zijn vele sectoren die vragende partij zijn om ook met het soepel systeem te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan de transport- en logistieke sector, de verhuissector en de begrafenisondernemers.  Er is geen enkel argument te verzinnen waarom het in alle sectoren niet zou kunnen", aldus Danny Van Assche

Ondernemers kunnen door het systeem beroep doen op flexibele arbeidskrachten om piekmomenten op te vangen. Voor arbeidsintensieve sectoren verlaagt het gebruik van flexi ’s de loonlast en geeft het ze dus de nodige financiële ademruimte en versterkt het de concurrentiepositie. Zonder flexibele arbeid komt de rentabiliteit en de internationale markpositie van onze ondernemingen in het gedrang. Vaste werknemers genieten mee van de flexi-jobbers, want ze kunnen worden ingeschakeld piekmomenten om de werkdruk te verlagen of hen te vervangen bij ziekte of vakantie. En de flexi-jobber zelf verdient bij zonder hierop belast te worden.