Het Overlegcomité heeft enkele beslissingen aangekondigd om de gezinnen te helpen, maar concrete hulp voor de bedrijven blijft uit. De verlenging van het verlaagd btw-tarief en het sociaal tarief, een mogelijk uitstel van de hypothecaire lening en hulp bij financiering van energetische renovaties brengen geen soelaas voor de hoge facturen waar de bedrijven op dit moment mee worstelen. 

“Het is goed dat er snel overleg komt met de werkgeversorganisaties, maar het is nu tijd om te handelen. De uitwerking van een steunmechanisme voor ondernemers in nood en de verlaging van de accijnzen voor bedrijven zijn zaken die zeer snel kunnen gebeuren”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “We begrijpen dat er geen mirakelmaatregen zijn, maar onze ondernemers hebben op dit moment nood aan concrete houvast dat er steun op komst is. We kijken uit naar overleg, maar woorden moeten snel daden worden.”  

Uit een recente bevraging van UNIZO blijkt dat slechts 7 procent van de ondernemers erin slaagt de stijgende kosten door te rekenen en liefst een kwart het jaar nu al verlieslatend zal afsluiten. Bovendien moet het ergste nog komen, want momenteel heeft bijna de helft van de bedrijven nog een vast elektriciteitscontract.  

De invoering van een Europees prijsplafond voor aardgas is absoluut nodig, maar zal niet voor morgen zijn. Daarom eist UNIZO er op zeer korte termijn gerichte steun voor bedrijven in moeilijkheden. "We vragen de Vlaamse regering om hiervoor het Europees crisiskader snel om te zetten in een ondersteunsysteem op regionaal niveau. Dit zal voor veel ondernemers het verschil betekenen tussen failliet gaan of overleven", aldus Danny Van Assche.  Ook moet de bijzondere accijns op elektriciteit op het Europees minimum gezet worden en is er nood aan een energie-investeringsaftrek van 45,5 procent voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie door ondernemingen. Voor bedrijven die op korte termijn in moeilijkheden komen, moet een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid weer ingevoerd worden. 

 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be