Een nieuw UNIZO-dossier brengt op basis van internationaal vergelijkend cijfermateriaal een oud zeer pijnlijk scherp in kaart. In België komt het aandeel van fiscale en parafiscale lasten t.o.v. de totale loonkost neer op 51,5% voor een gemiddeld brutoloon, wat flink hoger is dan in andere EU-landen, zelfs voor lage lonen. UNIZO: "Het 'Belgisch probleem' dat in dit land te weinig mensen aan het werk zijn en werken te zwaar wordt belast blijft onze economie ongemeen hard treffen. Met de troeven die onze bedrijven en medewerkers in handen hebben, laten we daardoor teveel kansen liggen." De ondernemersorganisatie onderzocht daarom de specifieke situatie en komt naar buiten met een duidelijk toekomstplan. 

De essentie van het probleem zit in het percentage van het brutoloon dat wordt afgehouden door (para)fiscale heffingen. Met 51,5% zit België unaniem hoger dan onder andere belangrijke omliggende landen Duitsland (49,1%), Frankrijk (46,6%) en Nederland (36,6%).* Het grote verschil tussen netto- en brutoloon in België heeft te maken met werknemersbijdragen en – vooral – met de sterk progressieve personenbelasting. Het Belgische nettoloon als deel van het brutoloon is met 66,5% bij de laagste van de EU.** "Om werken meer te belonen moet dit percentage stijgen, niet alleen voor lage, maar ook voor gemiddelde brutolonen", stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Dit probleem speelt al jaren, maar UNIZO wijst erop dat er dringend moet ingegrepen worden als we in dit land echt meer mensen aan het werk willen. Van Assche: “De titel “Loon naar werken” is bewust wat uitdagend gekozen: je zou die eerder verwachten bij een vakbondspublicatie. We zijn er van overtuigd dat we hier dan ook een gezamenlijk belang hebben: zowel werkgevers als werknemers zijn erbij gebaat dat het tij wordt gekeerd. En uiteindelijk ook de overheid, want anders blijft de doelstelling van 80% werkzaamheidsgraad een verre droom." UNIZO wil daarom dan ook de handen in elkaar slaan en met alle partijen werken aan een hervorming van de personenbelasting. "Werknemers moeten netto meer overhouden. Die hervorming is aangekondigd, daar moeten we nu samen werk van maken. Vakbonden strijden nu tegen de zogenaamde loonwet van ’96 die de loonkosten terecht in de pas houdt met de evolutie in de buurlanden, maar eigenlijk zouden ze samen met ons moeten strijden voor meer nettoloon voor de werknemers. Daar wordt, zeker op termijn, iedereen beter van,” stelt Van Assche verder. 

Volgens UNIZO moet er daarnaast ook meer ruimte zijn voor individuele afspraken tussen werkgever en werknemer. Zo kan de werkgever de ruimte geven aan zijn medewerkerv om zijn werk zelfstandig te organiseren, zonder noodzakelijke vaste of glijdende uurroosters. Een drastische vereenvoudiging van de arbeidsduurreglementering is daarvoor noodzakelijk.

Bekijk hier alle details van het UNIZO 'Loon naar werken in België' dossier

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Chiel Sterckx
M 0472/41.45.67 - E chiel.sterckx@unizo.be