“Minister misbruikt Europese richtlijn om verregaande maatregelen door te voeren” 

Vicepremier en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft een wetsontwerp klaar dat werknemers een beter evenwicht tussen hun werk en privéleven moet helpen vinden. Er wordt ondermeer een nieuw zorgverlof gecreëerd en iedereen moet het recht hebben om flexibele arbeidsregelingen in te dienen. Werkgevers die zijn wet overtreden, zullen juridisch vervolgd worden. UNIZO verwerpt deze extra en zeer verregaande maatregelen en vraagt het parlement het voorstel aan te passen.
“Minister Dermagne maakt misbruik van de omzetting van een Europese richtlijn naar Belgisch recht om extra verloven en bescherming door te voeren. Daarmee zet hij het sociaal overleg droogweg buitenspel”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.
 

Ondernemersorganisatie UNIZO is niet te spreken over manier waarop minister Dermagne de nieuwe wetgeving wil doorvoeren. De werkgeversorganisaties hadden zich al eerder kritisch uitgesproken in de Nationale Arbeidsraad. In het regeerakkoord is bovendien afgesproken om de complexiteit van de verloven aan te pakken. Bij aanvang werd verzekerd dat de impact van de richtlijn beperkt zou zijn, aangezien de meeste maatregelen reeds in Belgische wetgeving zijn opgenomen.

Maar minister Dermagne wil nu ondermeer een extra zorgverlof invoeren, terwijl dergelijk systeem nu al bestaat. Volgens UNIZO is het beter om bestaande systemen aan passen, want er is al een overvloed aan verloven voor zorg aan een gezins- of familieleden. Zo is er het verlof voor medische bijstand, mantelzorgverlof, palliatief verlof, verlof om dwingende reden, klein verlet, tijdskrediet met motief zorg, …  

Met het recht voor flexibele arbeidsregelingen gaat de minister een stap verder en doorkruist hij het sociaal overleg, waar er momenteel aan een cao wordt gewerkt. De sociale partners mogen dus blijkbaar alleen met voorstellen en afspraken komen als het de minister uitkomt. Ook wat betreft de beschermingsvergoedingen lijkt minister Dermagne de pedalen kwijt. Dat werknemers in bepaalde situaties beschermd worden, spreekt voor zich. Maar we kunnen toch niet aanvaarden dat een werkgever verplicht wordt om contracten van bepaalde duur te verlengen, of dat het niet geven van een promotie gezien zou worden als een ongelijke behandeling.

“Als deze wet er komt dreigt er een ontsporing van het aantal conflicten bij de arbeidsrechtbanken, want binnenkort is elke werknemer een beschermde werknemer. En de bewijslast ligt steeds bij de werkgever.  Dit is geen goede zaak”, besluit Danny Van Assche. UNIZO rekent erop dat het parlement het wetsontwerp zal tegenhouden.