De ministerraad besliste zonet dat zelfstandigen die rechtstreeks getroffen worden door de oorlog in Oekraïne een beroep kunnen doen op een crisis-overbruggingsrecht. Een stap in de goede richting, maar UNIZO had de toegangsvoorwaarden graag soepeler gezien. De ondernemersorganisatie pleit voor een moderne werkloosheidsuitkering voor alle zelfstandigen in nood.

De oorlog in Oekraïne weegt ook op de Belgische ondernemers. Uit de recente KMO-barometer van UNIZO blijkt dat de kmo’s de toekomst pessimistisch tegemoet zien. Bedrijven die een omzetdaling van minstens 40 procent kunnen aantonen die rechtstreeks gelinkt is met de oorlog kunnen vanaf nu beroep doen op een nieuw soort crisis-overbruggingsrecht Oekraïne.

UNIZO is tevreden met deze maatregel, maar wijst erop dat het vaak zeer moeilijk is om een rechtstreeks oorzakelijk verband aan te tonen tussen een gebrek aan grondstoffen en de oorlog. “De oorlog treft vele ondernemers, ook onrechtstreeks. We begrijpen dat  de regering de toegang wil beperken, maar er gaan veel bedrijven uit de boot vallen. Daarom  dringen we aan om werk te maken van de hervorming van het ‘gewone’ overbruggingsrecht”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. 

Het ziet er steeds meer naar uit dat we richting een klassieke economische crisis evolueren, met een toename aan faillissementen en stopzettingen. Daarom pleit UNIZO voor een moderne werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen.

Danny Van Assche: “De huidige voorwaarden van het gewone overbruggingsrecht  zijn te beperkend en de administratieve rompslomp is enorm. Teveel zelfstandigen komen er onterecht niet voor in aanmerking, ook na een faillissement.  Daarnaast is het overbruggingsrecht niet activerend, aangezien een zelfstandige zijn volledige uitkering verliest zodra hij een dag werkt.”
 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be