Twee kmo’s op drie die vacatures hebben, zijn bereid om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk werk aan te bieden. Dat blijkt uit een recente bevraging van UNIZO.  Intussen maakt ons land zich op om op korte termijn tot 200.000 vluchtelingen op te vangen. Maar er zijn nog heel wat drempels voor wie bereid is om hier aan de slag te gaan. UNIZO vraagt om snel de vrije werkplekken te koppelen aan oorlogsvluchtelingen die willen werken. 

De eerste prioriteit is en blijft een veilige opvang voor oorlogsvluchtelingen. Daarvoor lanceerde de federale overheid de campagne #PlekVrij. De volgende stap is ervoor zorgen dat wie genoodzaakt is om voor langere tijd in ons land te verblijven, dat ook op een zo zinvol mogelijke manier kan doen. Dat betekent na de eerste goede opvang , veilige huisvesting en kwaliteitsvolle dagbesteding voor de kinderen ook tijdelijk werk voor zij die dat willen en nodig hebben. 

“Nu de toestroom aan vluchtelingen toeneemt, moeten we ervoor zorgen dat wie wil werken op een vlotte manier begeleiding vindt," zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “Daarvoor moeten de juiste vacatures op de juiste plaats terecht komen. De VDAB kan dit faciliteren samen met de lokale besturen. Onze kmo’s tonen hun bereidheid om hieraan mee te werken. Na #plekvrij is het nu ook tijd voor #werkplekvrij.” 

Om deze opdracht te doen slagen, is een goede coördinatie noodzakelijk. Er moet bij VDAB voldoende capaciteit zijn om de toestroom aan inschrijvingen van vluchtelingen op te vangen, te begeleiden en de profielen in kaart te brengen. Ook de taal is een drempel. Velen spreken geen Nederlands, Frans of Engels. Hiervoor zijn extra tolken nodig om de vluchteling, de VDAB-bemiddelaar en de werkgever en zijn medewerkers te ondersteunen. De VDAB speelt ook hierin een sleutelrol. 

UNIZO vraagt ook om het afleveren van de vluchtelingenkaarten te versnellen.  Dankzij het beschermingsstatuut  volstaat het voor Oekraïense vluchtelingen om zich in ons land te registreren en vervolgens een A-Kaart aan te vragen bij het gemeentebestuur.  Dat is nodig voor wie hier ook aan het werk wil.

“Het afleveren van deze kaart neemt vandaag al vaak meer dan een maand in beslag, en wellicht zal die wachttijd de volgende weken nog stijgen. Als we de toestroom willen bolwerken, moet dit echt beter”, aldus Danny Van Assche. 

Door een slimme en goed gecoördineerde campagne ‘#werkplekvrij’ te voeren, wordt wie wil werken efficiënt en gericht naar de arbeidsmarkt begeleid. “Wie werkt maakt meer deel uit van ons sociaal weefsel en kan beter voorzien in eigen welvaart en toekomst. Bovendien zijn er bij de kmo’s heel wat vacatures die roepen om ingevuld te worden.”

 

Gevolgen oorlog voor Vlaamse kmo’s 

Intussen worden ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de kmo’s duidelijk. 62% van de 381 bevraagde ondernemers lijdt onder de sterke stijging van de grondstoffen en 29% heeft te kampen met vertraagd of duurder transport. Dit komt bovenop de stijgende energieprijzen en hoge loonkosten. De kmo’s smeken om flexibiliteit in deze tijd van onzekerheid. Op 31 maart vervalt in principe soepele procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Die moet minstens nog een kwartaal verlengd worden. Ondertussen moet het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid om economische reden grondig hervormd worden.

Meer weten? 
Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be