De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig en voorwaardelijk akkoord bereikt over het CBAM of Carbon Border Adjustment Mechanism. Met dit mechanisme wordt een prijs op koolstofuitstoot gerekend op geïmporteerde producten uit niet EU-landen op basis van de hoeveelheid koolstof die gebruikt is bij de productie of het transport.  Dit is een van de maatregelen die kaderen in de Europese Green Deal. UNIZO reageert tevreden, want op deze manier wordt lokaal produceren versterkt. De ondernemersorganisatie vraagt wel om geen extra administratieve complexiteit te creëren. 

Vorig jaar in de zomer lanceerde de Europese Unie het 'Fit for 55' pakket. Deze reeks van maatregelen en initiatieven moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Europa tegen 2030 met 55 procent zal dalen. UNIZO steunt deze ambitie ten volle en informeert en begeleidt ondernemers om deze doelstellingen te halen. Met het CBAM wil Europa carbon leakage (koolstoflekkage) tegengaan en dus vermijden dat  Europese koolstof-intensieve bedrijven zich plots buiten de EU gaan vestigen om de klimaat- en energieregels te omzeilen. 

“De EU geeft een sterk signaal naar de buitenwereld dat Europa het meent met de Green Deal en daarbij de competitiviteit van de bedrijven niet vergeet", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.  "Door het CBAM correctiemechanisme worden Europese bedrijven niet gestraft om lokaal te produceren. Belangrijk is ook dat dat de bedrijven voldoende tijd krijgen om deze nieuwe regels te implementeren.  Volgens de voorlopige overeenkomst zal CBAM vanaf oktober 2023 operationeel zijn en geleidelijk ingevoerd worden.” 

UNIZO ziet nog wel een addertje in de mogelijk administratieve complexiteit en rekent op de Europese administratie om ervoor te zorgen dat de procedures en voorwaarden hiervoor makkelijk en kosteloos zijn.  “Om onze toekomst te garanderen, moeten we ook vanuit de bedrijfswereld voor een duurzamere productie ijveren maar tegelijk waakzaam blijven dat kmo's niet benadeeld worden door administratieve kafka”, aldus Danny Van Assche. 

Het akkoord moet worden bevestigd door de EU-lidstaten en door het Europees Parlement voor het definitief is.