Het is twee jaar geleden dat de Nationale Veiligheidsraad voor de eerste keer verregaande coronamaatregelen oplegde om het coronavirus te bestrijden. Op 13 maart 2020 gingen de eerste beperkingen van kracht. Op 18 maart gingen ook de niet-essentiële winkels dicht. Dit had een verschroeiende invloed op de kmo’s. Vandaag lijdt nog steeds drie op tien van de zelfstandigen inkomensverlies. UNIZO vraagt een onmiddellijke verlaging van de energiekosten en een correcte toepassing van de loonwet.

Volgens cijfers van de Nationale Bank van België ervaarde in mei 2020 zeven op tien zelfstandigen in België een inkomensverlies. Bij 1 op 4 was dit verlies zelfs hoger dan 50%. Toen werd met 31% ook het hoogste gemiddelde verlies opgetekend.

Twee jaar na de start van de coronamaatregelen stelde UNIZO dezelfde vraag in een ledenenquête met ongeveer 400 respondenten. Vandaag is het gemiddelde inkomensverlies verder gedaald tot 8%. Dat is het beste cijfer sinds mei 2020. Zeven op tien zelfstandigen rapporteert geen impact meer van de coronacrisis op het persoonlijke inkomen. Voor 8% echter bedraagt het verlies nog meer dan 30%. 

Het is opvallend dat nog steeds drie zelfstandigen op tien met inkomensverlies geconfronteerd worden. “Het gaat hier dan vooral over sectoren die de voorbije weken nog niet helemaal opnieuw konden opstarten zoals de event- en de reissector. Daarenboven zijn er nog ondernemers die hun financiële reserves eerst willen aanvullen alvorens ze zichzelf terug meer inkomen uitkeren”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

Inkomensverlies gaat om het persoonlijke inkomen van ondernemers, wat nog iets anders is dan de omzet en de winst van een onderneming. Voor zelfstandigen met een eenmanszaak is het inkomen afhankelijk van de omzet, sociale bijdragen, belastingen en kosten. Zaakvoerders met een vennootschap beslissen zelf over welk loon ze zichzelf uitkeren. 

Ingrijpen op energiefactuur en correct toepassen loonwet

Nu we eindelijk uit de coronaput krabbelen, worden we geconfronteerd met stijgende energie- en loonkosten. Voor veel ondernemers zullen die kosten dermate hoog oplopen dat de winsten de volgende maanden zeer beperkt of onbestaand zijn. UNIZO vraagt onmiddellijke actie.

Danny Van Assche: “Elke dag loopt de energiefactuur verder op. Op zeer korte termijn moet er een directe verlaging van de tarieven komen. De federale regering dient de bijzondere accijns op elektriciteit op 0 te zetten en de Vlaamse regering kan de openbare dienstverplichtingen uit de elektriciteitsdistibutienettarieven halen.”

Cruciaal voor UNIZO is ook de correcte toepassing van de loonwet dit jaar. Die bepaalt een maximaal percentage dat de lonen kunnen stijgen bovenop de index. Door de stijgende loonkosten staat de concurrentiekracht van onze ondernemingen ten opzichte van de ons omringende landen onder druk. 

 

Meer weten? 
Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be