De ondernemers in Landen maken zich zorgen over het nieuwe circulatieplan dat het stadsbestuur heeft voorgesteld. Het college van burgemeester en schepenen wil met het plan het zware verkeer in de Stationsstraat aanpakken, de veiligheid van zwakke weggebruikers verbeteren en opstoppingen als gevolg van laden en lossen oplossen.

Hoewel de ondernemers deze problemen erkennen, maken ze zich zorgen over de manier waarop het plan tot stand kwam en wat de gevolgen voor de omliggende straten zullen zijn. Ze zijn bezorgd dat de omliggende straten, waar ook scholen gevestigd zijn, meer verkeer te verwerken zullen krijgen. Ze vinden het daarom van groot belang dat er ook aandacht wordt besteed aan de veiligheid van de zwakke weggebruikers in deze straten. Daarnaast vragen de ondernemers zich af wat de gevolgen zullen zijn van het beperken van het aantal parkeerplaatsen voor hun bedrijven, maar ook voor andere ondernemers zoals zorgverleners en dierenartsen die in de Stationsstraat gevestigd zijn en nabije parkeerplaatsen nodig hebben voor hun patiënten.

Meer inspraak

De Landense ondernemers stellen dat ze onvoldoende  geconsulteerd werden bij de opmaak van het nieuwe circulatieplan. Hoewel de noodzaak van een dergelijk plan erkend wordt, zijn de ondernemers van mening dat er meer inspraak nodig is om de economische gevolgen voor ondernemers en inwoners van de stad te beperken. Samen met UNIZO vragen ze meer dialoog.

Frederiek De Kimpe, Adviseur belangenbehartiging bij UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: “Uit onze gesprekken met lokale ondernemers bleek enerzijds dat zij blij zijn dat de Stationsstraat de broodnodige opfrissing krijgt. Anderzijds detecteerden we diverse bezorgdheden en bekommernissen die we overmaakten aan het stadsbestuur en waar we een constructieve oplossing nastreven.”  

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel organiseerde samen met de handelaarsvereniging vzw Landen Leeft een consultatieavond om ieders standpunt aan bod te laten komen. Frederiek: ‘Als ondernemersorganisatie behartigen we de belangen van zelfstandige ondernemers en onderbouwden we hun standpunten ten aanzien van het stadsbestuur. Hierna konden we met een breed gedragen en feitelijk schrijven de nodige aanpassingen aan het stadsbestuur vragen.”

Het is nu afwachten of het stadsbestuur iets aan de plannen zal veranderen om haar lokale ondernemers tegemoet te komen. Gary Peeters, schepen en tevens zelf ondernemer, laat aan VRT NWS alvast weten dat ze gaan proberen rekening te houden met het behoud van de parkeerplaatsen.

Frederiek De Kimpe
Belangenbehartiging Vlaams-Brabant