UNIZO Limburg lanceert oproep voor eerstelijnsadvies en investeringssteun aan Limburgse steden en gemeenten voor eerstelijnsadvies aan ondernemers
 
Uit een bevraging van UNIZO Limburg bij 286 Limburgse kmo's (waarvan 90 % minder dan 100.000 kWh verbruikt en dus tot de particulieren- en kmo-energiemarkt behoort) blijkt dat ondernemers geen vertrouwen meer hebben in de afrekeningen en de voorschotten die hen aangerekend worden voor hun verbruik van gas en elektriciteit. De helft verklaart immers slechts gedeeltelijk vertrouwen te hebben in de berekeningen en 30% vertrouwt het helemaal niet meer. 

"Niet vreemd als je voorschot bijvoorbeeld verviervoudigt zonder dat daar bijkomende details over aangeleverd worden door de leverancier. Veel ondernemers voelen de aangerekende voorschotten eerder aan als willekeur, waardoor echter veel extra liquide middelen uit het bedrijf stromen die ondernemers goed kunnen gebruiken", stelt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg.

Ondernemers ondergaan de energiemarkt

Bij stijgende prijzen en toenemende ontevredenheid over de voorschotregeling zou je verwachten dat ondernemers op zoek gaan naar andere leveranciers. “Wij zijn dan ook verwonderd dat 3 op 4 ondernemers nog geen gebruik gemaakt hebben van prijsvergelijkingsmodules. Daarmee krijgen ze een beter zicht op de prijzen die ze zouden moeten betalen bij andere energieleveranciers. Zo kunnen ze zich een beter oordeel vormen of het de moeite loont om over te stappen naar een andere leverancier. Dit heeft dan ook tot gevolg dat 8 op de 10 ondernemers de voorbije 6 maanden geen offertes ontvangen of opgevraagd hebben. En bij deze die wel een offerte ontvangen hebben, is dit meestal een gevolg van een prospectie-actie door een energieleverancier. Uiteindelijk zit dan ook 85% nog altijd bij dezelfde leverancier als 6 maanden geleden

60% van de respondenten neemt zowel elektriciteit als gas af voor hun onderneming. Een ander voorbeeld van de gelatenheid bij onze kmo's is het feit dat 3 op 4 die weten dat ze kunnen kiezen voor aparte leveranciers van elektriciteit en gas hiervan geen gebruik maken. 

“Door de contracten niet op te splitsen, missen onze kmo's de kans om twee keer te kiezen voor de meest voordelige leverancier”, onderstreept Bart Lodewyckx.

Zware impact van energieprijzen: 1 op 4 draait verlies 

Extra actie om de negatieve impact van de energiekosten te temperen, blijkt bovendien noodzakelijk: 1 op 4 van de bevraagde kmo's draait verlies door de hoge energiekosten. Daarvan zegt de helft dat ze daardoor in financiële problemen komen. Ongeveer een even grote groep zegt voorlopig nog voldoende reserves te hebben om dat verlies te kunnen dragen. 

De andere respondenten:

  • moeten besparen in de eigen werking, denk maar aan arbeidskosten, investeringen, het aanbod of openingsuren ( 1 op 4 respondenten);
  • moeten/kunnen de kosten doorrekenen in hun prijzen (1 op 4);
  • kunnen besparen omwille van eerdere investeringen in energiebesparende maatregelen of alternatieve bronnen (1 op 10);
  • of voelen in het algemeen weinig impact van energiekosten op hun onderneming (omwille van een beperkte ruimte of bijvoorbeeld werk op verplaatsing, minder dan 1 op 10). 

Bart Lodewyckx: “We zien 3 grote groepen als we peilen naar de impact van de energiekosten op Limburgse ondernemingen: ofwel het verlies slikken, ofwel besparen, ofwel doorrekenen. Na de coronacrisis heeft niet elke onderneming de mogelijkheid om dat verlies te dragen, om nog verder te besparen, laat staan om te investeren in energiebesparende maatregelen. Doorrekenen aan klanten die zelf ook geconfronteerd worden met hoge energiekosten is ook niet overal een optie.”

“We maken ons tegelijkertijd ook wel zorgen dat ondernemers over de voorschotregeling en over de energiekosten weinig tot geen extern advies inroepen. Minder dan 1 op 10 ondernemers heeft al advies gevraagd, waarbij het merendeel zich bovendien enkel wendt tot de eigen energieleverancier. Bij de duivel te biecht gaan dus. Nochtans vinden 2 op 3 ondernemers extra hulp en advies bij berekeningen, voorschotten en een eventuele overstap zinvol.

Oproep aan steden en gemeenten 

“Het is voor ons dan ook duidelijk dat onze ondernemers nog meer dan in het verleden erop attent moeten gemaakt worden dat ze meer actie moeten ondernemen om de negatieve invloed van de gestegen energiekosten te beperken. Wij zetten hierop dan ook maximaal in met onze UNIZO Energielijn waarbij onze leden terecht kunnen met al hun vragen rond de energieproblematiek”, vertelt Bart Lodewyckx. 

Daarnaast doet UNIZO Limburg een oproep aan de Limburgse stads- en gemeentebesturen om voor de ondernemers in hun stad of gemeente in samenwerking met een energie adviesbureau ondernemers eerste hulp te bieden met hun vragen rond voorschotten, offertes opvragen en vergelijken en eventueel overstappen van energieleverancier. “Bijkomend kunnen Limburgse steden en gemeenten onze kmo's ook steunen door bijvoorbeeld een subsidie ter beschikking te stellen voor een energiebesparende actie de een ondernemer doorvoert.”

Het aangestelde energie adviesbureau kan daarbij ook ondersteunen en richting geven. “De uitgewerkte subsidieregeling in Hulshout  kan als inspiratie dienen voor onze Limburgse stads- en gemeentebesturen. Wij zijn ervan overtuigd dat de Limburgse stads- en gemeentebesturen die een dergelijk subsidiereglement uitwerken vele van hun ondernemers een concrete ondersteuning kunnen bieden en mee de toekomst van hun bedrijf verzekeren.”
 

CONTACTGEGEVENS UNIZO Energielijn:
ondernemerslijn@unizo.be | 02 21 22 678 | www.unizo.be/energielijn