Ontevredenheid over de economie bijna even groot als tijdens coronajaar 2020 

Terwijl de vakbonden nog nagenieten van hun actiedag maandag, blijft het vertrouwen van de ondernemers dalen. Zo blijkt uit de laatste kmo-barometer van UNIZO. De ontevredenheid over de economie is bijna even groot als tijdens coronajaar 2020. “De tendens is alarmerend. De bonden beloven een ‘hete herfst’, maar de ondernemers zitten met kopzorgen en het aantal faillissementen gaat in stijgende lijn”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.  UNIZO ziet oplossingen in een aanpassing aan de automatische loonindexering gecombineerd met een fiscale hervorming waardoor wie werkt meer wordt beloond. 

 

Reeds voor het derde kwartaal op rij zijn er meer negatief dan positief gestemde ondernemers. Met een negatieve score van -8,5 tekent de KMO-Barometer van UNIZO terug een daling op ten opzichte vorig kwartaal. 

“Er is absoluut nog geen sprake van een herstel van het ondernemersvertrouwen nu er quasi geen coronamaatregelen meer van toepassing zijn”, zegt Danny Van Assche. “Vooral de zeer negatieve score voor de indicator tevredenheid over de economie is opvallend. De  stijgende prijzen van grondstoffen, materialen, energie en transport plus de ongeziene indexatie van loonkosten bezorgt ondernemers kopzorgen.”

Ook de negatieve stemming over en de huidige (-15,9) en toekomstige (-16,9) rendabiliteit is opvallend hoog. Ondernemers slagen er niet of moeilijk in om de gestegen kosten door te reken en dat knaagt aan de marges.  De indicatoren uit de barometer die peilen naar de  toekomstverwachtingen, scoren het laagst sinds begin 2020. Toen kregen de kmo’s volop te maken met de gevolgen van de coronacrisis en de veiligheidsmaatregelen.

Danny Van Assche: “De tendens van de kmo-barometer is alarmerend. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zorgen voor onzekerheid en de energiefactuur weegt zwaar door. Door de automatische indexering krijgen we te maken met een loon-prijsspiraal, want de kosten blijven stijgen. De vakbonden genieten nog na van hun actiedag maandag, maar intussen kreunen de ondernemers wel onder de kostenlast.” 

Stijgend aantal faillissementen 

Door de grote  druk op de rendabiliteit vreest UNIZO voor een stijgend aantal faillissementen de volgende maanden. Uit de recente cijfers van Statbel blijkt dat in de eerste 24 weken van 2022 50 procent meer faillissementen zijn geregistreerd dat in dezelfde periode vorig jaar. “Toen was er wel een laagterecord. Door het einde van het moratorium, de afbouw van de overheidssteun en het feit dat de ondernemers hun reserves hebben opgebruikt zien we nu een inhaalbeweging. Toch moeten we deze stijging ernstig nemen. Uit de cijfers blijkt dat vooral de kleine ondernemingen getroffen worden”, aldus Danny Van Assche. 

Oplossingen 

Om de concurrentiekloof met de buurlanden te temperen is voor UNIZO een strikte toepassing van de loonwet noodzakelijk. Daarnaast is een ingreep in het systeem van automatische loonindexering onvermijdbaar. Dat kan via een algemene aanpassing , een sociaal gecorrigeerde indexsprong, een netto-indexering, of minstens een ‘opting-out’ voor ondernemingen in moeilijkheden.

Naast het behoud van de loonnormwet en een aanpassing aan de automatische indexering, pleit UNIZO voor een hervorming van de personenbelasting waardoor werknemers meer netto overhouden van hun brutoloon.

“We kijken uit naar de voorstellen van minister van Financiën Van Peteghem. Op 5 juli organiseert hij een studiedag, als eerste stap naar een naar een algemene fiscale hervorming”, besluit Danny Van Assche.

 

De volledige resultaten van de kmo-barometer kan u hier bekijken.