Het ondernemersvertrouwen bij de  kmo’s klimt in het tweede kwartaal verder uit het dal. Dat blijkt uit de resultaten van de UNIZO kmo-Barometer, een kwartaalbevraging bij 575 Vlaamse en Brusselse ondernemers. Hoewel de conjunctuurbarometer nog steeds op negatief staat, meten we het hoogste niveau sinds 2021.  “We zijn voorzichtig hoopvol”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “De stijgende lijn van de voorbije twee kwartalen zet zich wel verder, maar we zijn nog niet over het nulpunt heen.” Ondernemers zijn positief over de orderboeken maar maken zich zorgen over hun rendabiliteit.  De hoge kosten wegen sterker dan in onze buurlanden op de rendabiliteit van onze kmo-bedrijven. 

Met een negatieve score van -3,4 tekent de UNIZO KMO-Barometer voor het zevende kwartaal op rij een negatieve score op. Er is wel een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige kwartalen. De score is de beste sinds 2021. Het ondernemersvertrouwen veert dus op. 

 

Kmo’s zijn onder meer positief over het actuele en toekomstige orderboekje. 1 op 5 kmo’s (18,3%) verwacht in toekomst meer personeel tewerk te stellen.

De grootste zorgen zijn de rendabiliteit. De scores voor de indicatoren die peilen naar de actuele en de toekomstige situatie op vlak van winstgevendheid blijven negatief.  De hoge kostenfactor speelt hier een belangrijke rol. 

De Nationale Bank berekende eerder deze maand dat de uurloonkosten bij ons in 2022-2023 met 13% zijn gestegen. In onze buurlanden gaat het over een stijging van 8%. De koopkracht is intussen gestegen. Ondanks een ongezien hoge inflatie, hebben Belgische gezinnen gemiddeld wel méér koopkracht dan voor de crisis. 

“Dat is vooral te wijten aan de automatische loonindexering, waarin we quasi uniek zijn in de wereld”, zegt Danny Van Assche. “In de privésector werd een uur arbeid in 2022 5% duurder. In Nederland, Frankrijk en Duitsland was dat gemiddeld slechts 2,5%. In 2023 gaat het om respectievelijk 8%  in België en gemiddeld 5,5% in de buurlanden.  Dat is een gecumuleerd groeiverschil in ons nadeel van ongeveer 5 procentpunt op twee jaar tijd. De grote kloof die er al was met de buurlanden wordt dus alleen maar groter. We maken ons grote zorgen over de rendabiliteit en de concurrentiekracht van onze kmo’s.”

De UNIZO KMO-Barometer wordt sinds 1987 opgemaakt en is de conjunctuurbarometer voor de Vlaamse zelfstandige ondernemer en kmo. De barometer wordt elk kwartaal berekend aan de hand van een online bevraging via Checkmarket bij een representatief, vast panel van zaakvoerders en bestaat uit negen indicatoren. Aan de basis van elke indicator ligt één evaluatievraag, waarbij men een score kan geven tussen 1 (veel minder) en 5 (veel beter). De barometerwaarde wordt bekomen door het saldo te berekenen van de aandelen negatieve en positieve antwoorden. Een positieve score (>0) wijst op een positieve conjunctuur, terwijl een negatieve score (<0) op een negatief evoluerende conjunctuur wijst. De bevraging die aan de basis ligt van de cijfers voor kwartaal 2 (K2) 2023 werd afgenomen van 5 t.e.m. 19 juni 2023. In totaal vulden 576 ondernemers uit diverse sectoren de bevraging in. De foutenmarge bedraagt 4,1%.

Hier kan u de volledige fiche downloaden (PDF).