De Pinte, 18/02/2022 - Handelaars uit de Baron De Gieylaan zijn ongerust over de voorstellen van de gemeente voor het circulatieplan in hun straat. UNIZO hoorde de schreeuw en bezocht de winkeliers.  

De Baron De Gieylaan is een levendige, lokale winkelstraat. De aanwezige winkels nodigen De Pintenaars uit om te winkelhieren. De handelaars investeren om de leegstand zoveel mogelijk te beperken. Het is duidelijk een straat die herleeft na de pandemie. UNIZO-medewerkers gingen langs bij verschillende ondernemers in De Pinte. “Onze winkel(h)iers  zijn fier op hun gemeente maar voelen zich nu in de kou gezet” geven Regine Rouseu en Els Fraeye, voorzitters van UNIZO Leie-Schelde aan.  

Participatie? 

Wij zijn helemaal geen groot winkelcentrum en dat is nu net onze sterkte. Onze bereikbaarheid en parkeergelegenheid in de straat zijn troeven die we niet mogen weggeven. Zowel de wagens als de fietsende klanten vinden gemakkelijk een parkeerplaats” zegt Amina Nantoh van de modewinkel Modespot. “Enkele bewoners werden gecontacteerd over de plannen in de winkelstraat, maar die hebben geen zaak. Voor zover ik weet is er geen participatievergadering geweest” aldus Amina.  

Tijdens de studieperiode is er een bevraging geweest bij vijf bevoorrechte getuigen. Als lid van de LEM-raad (LEM staat voor Lokale raad Economie en Middenstand nvdr) was ik er één van. Van de input die ik gegeven heb blijft nog één item over in het officiële plan: de blauwe zone. Dit terwijl ik ook opmerkingen gegeven had over het eenrichtingsverkeer en het behoud van de parkeerplaatsen.” reageert Luc Vermassen van Apotheek Vermassen.  

Bezorgdheden 

Uit de gesprekken die UNIZO had met de ondernemers in de Baron De Gieylaan, kwamen nog aandachtspunten naar boven. Zo zijn er bedenkingen bij de manier waarop leveringen gebeuren, bij het parkeren in de straat en bij de situatie ter hoogte van de school.  

De winkeliers in de straat die dagverse goederen aanbieden, worden soms meerdere keren per dag beleverd met vrachtwagens. In plannen die voorliggen is daar onvoldoende rekening mee gehouden. UNIZO deelt de bezorgdheid van de ondernemers over het doorstromen van het verkeer op momenten dat hun collega’s worden beleverd.  

Ook het parkeren blijkt een heikel punt. Het dwarsparkeren wordt afgeschaft, waardoor heel wat parkeerplaatsen verloren dreigen te gaan. UNIZO vraagt om enige creativiteit aan de dag te leggen zodat langsparkeerplaatsen maximaal behouden kunnen worden. Dit kan door groen en fietsenstallingen maximaal in te kleuren op de vrijgekomen plaats van de dwarsparkeerplaatsen. Nu staan er bijvoorbeeld fietsrekken op parkeerplaatsen, terwijl die perfect een beetje verder zouden kunnen worden ingeplant. 

UNIZO is voorstander om de schoolomgeving veiliger te maken en vraagt het gemeentebestuur, in samenspraak met de school, te kijken naar alternatieven zoals het organiseren van kiss & ride zones; een afzonderlijke ingang voor de fietsers; maar vooral om de ouders te stimuleren de auto zoveel mogelijk weg te houden van de schoolpoort. De onveilige situatie, soms zelfs regelrechte chaos, aan de school wordt vooral door henzelf gecreëerd.  

In dialoog met de ondernemers 

Hierbij roept UNIZO op tot een dialoog tussen de ondernemers en de gemeente, nog voor de plannen voorgesteld en goedgekeurd worden op de eerstvolgende gemeenteraad.