Bedrijven kampen door deze crisis met allerhande stijgingen van grondstofprijzen. Uit een UNIZO-enquête van deze week blijkt nu dat maar liefst de helft (47%) van de ondernemers deze prijsstijgingen niet kunnen doorrekenen aan hun klanten. "Dit is vooral problematisch voor KMO's die een beperkte onderhandelingskracht hierin hebben ten opzicht van grote producenten", stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Het gaat vaak om langer lopende contracten waarin prijzen vastliggen. Deze onvoorziene crisis doet hun marge, en dus leefbaarheid, smelten als sneeuw voor de zon."

UNIZO ziet een tweeledige prijsstijging. Enerzijds worden grondstoffen en onderdelen zoals staal, hout en papierpulp alsmaar duurder. Daarbovenop rijzen ook de transportkosten de pan uit. Containerprijzen stegen namelijk met factor vijf of zes. Onhoudbaar voor veel zelfstandige ondernemers volgens UNIZO.

Naast allerhande personeels-, leverings- en werkingsproblemen door corona het afgelopen anderhalf jaar, komen daar nog eens de almaar stijgende grondstofprijzen bij. Danny Van Assche: "Het voorbije jaar was in het algemeen al bijzonder zwaar voor bedrijven. Het vertrouwen in de economie stijgt weer, waardoor de markt opnieuw begint te draaien en lopende contracten worden uitgevoerd aan prijzen die geen rekening konden houden met deze crisis. Contractueel zijn ondernemers dus verplicht deze uit te voeren, terwijl ze de prijsstijging niet kunnen doorrekenen aan hun klanten. Dat is bij 47% van hen het geval."

UNIZO geeft haar leden het advies om bepaalde clausules in contracten op te nemen om dit (deels) op te vangen, maar dat wordt nog te vaak achterwege gelaten binnen onderhandelingen om een bepaald contract toch binnen te kunnen halen tegenover grotere multinationals. KMO's staan hier machteloos. De ondernemersorganisatie herhaalt daarom haar oproep om een prijsherzieningsclausule op te nemen in toekomstige contracten. "Ook Europees kunnen KMO's hierin beschermd worden. Zo moeten we verder nadenken over het opbouwen van een strategische reserve voor bepaalde grondstoffen en goederen die als buffer kunnen dienen bij toekomstige schaarste en bijhorende prijsstijgingen. Daarnaast moet Europa verder inzetten op het diversifiëren van haar markt en zo haar afhankelijkheid van andere landen beperken", concludeert Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M O478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be