Ondernemers kunnen door het systeem van flexi-jobs beroep doen op flexibele arbeidskrachten om piekmomenten op te vangen. Voor arbeidsintensieve sectoren verlaagt het gebruik van flexi ’s de loonlast, geeft het ze dus de nodige financiële ademruimte en versterkt het de concurrentiepositie. Vaste werknemers genieten mee van de flexi-jobbers, want ze kunnen worden ingeschakeld op piekmomenten om de werkdruk te verlagen of hen te vervangen bij vakantie.

“Momenteel zijn flexi-jobs beperkt tot onder meer de horeca, detailhandel en de cultuursector, maar er zijn vele sectoren die vragende partij zijn om ook met het soepel systeem te mogen werken. Denk bijvoorbeeld aan de toeristische sector en de begrafenisondernemers”, aldus Carl Van Dyck, directeur bij UNIZO provincie Antwerpen. “Momenteel verliezen deze sectoren werkkrachten omdat men hen het voordelig statuut niet kan aanbieden.”

Dit wordt beaamd door Annemie Heyrman. Zij staat samen met haar echtgenoot aan het roer van Uitvaartzorg Michael Deleu uit Antwerpen: “In de praktijk merken we dat er veel mensen geïnteresseerd zijn om te komen helpen bij de koffietafels/recepties maar afhaken omdat we ze niet kunnen inschrijven als flexi-jobber. Daardoor missen we gemotiveerde mensen en wordt de personeelspoel om uit te vissen veel kleiner. Daarnaast zorgt deze discriminatie voor ons als onderneming ook voor een hogere personeelskost.”

Ook binnen de toeristische sector laten de beperkingen zich voelen. Vincent Hellemans van City Golf: “De toeristische sector is erg seizoensgebonden en heeft tijdens bepaalde maanden een enorme nood aan extra werkkrachten. Een uitbreiding van het PC naar evenementen en tours is essentieel om op piekmomenten de vraag te kunnen bijhouden. Nu moeten wij erg veel mensen weigeren, wat frustrerend is omdat dit de groei van een toeristische onderneming belemmert.

Cijfers tonen aan dat ten opzichte van 2016  het aandeel oudere werknemers binnen deze categorie flexi-jobbers sterk is toegenomen. Een belangrijke reden hiervoor is dat sinds 2018 gepensioneerden ook een flexi-job kunnen uitoefenen. Maar ook indien zestigplussers buiten beschouwing worden gelaten, zien we dat de gemiddelde leeftijd van flexi-jobbers in de afgelopen zes jaar gestegen is. Een tendens die ook Vincent Hellemans is opgevallen: “In de vele aanvragen die ik ontvangt voor flexi-werk zie ik een stijging van oudere kandidaten. Ik merk vaak dat zij flexi-werk aangaan om sociaal contact te behouden en op een leuke manier een cent bij te verdienen.”

Deze federale regering besliste reeds om de flexi-jobs verder uit te breiden naar een aantal nieuwe sectoren, maar met een heel aantal beperkingen. UNIZO is mee vragende partij voor een uitbreiding over alle sectoren heen.

Karolien Janssens
Belangenbehartiger en Adviseur lokale ondernemersvereniging