Inwoners en belanghebbenden krijgen de kans om zich uit te spreken over de plannen voor het noordelijke deel van de Ring rond Brussel. Je kan de plannen inkijken en feedback geven tot en met 30 juni 2023.

Het openbaar onderzoek is een belangrijke stap in de opmaak van een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de zone van Groot-Bijgaarden tot en met Sint-Stevens-Woluwe (Ring Noord).

De werken aan de Ring omvatten 4 plandoelstellingen:

  • een logische en verkeersveilige infrastructuur realiseren
  • de leefbaarheid rondom de Ring verhogen
  • de multimodale bereikbaarheid van de regio optimaliseren
  • de landschappelijke inpassing van de infrastructuur verbeteren

Deze plandoelstellingen onderschrijven wij als UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel volledig.

Meer info vind je hier: Openbaar onderzoek Ring Noord van start | WVN (werkenaandering.be).

Indien je graag feedback wil geven op de voorliggende plannen, kunnen we je steeds helpen met het opmaken en indienen van je reactie. Neem hiervoor contact op met Frederiek De Kimpe via frederiek.dekimpe@unizo.be.

Frederiek De Kimpe
Belangenbehartiging Vlaams-Brabant