Freelanceraantal Vlaams-Brabant steeg in 2020 met 3.9%

Het freelanceraantal in Vlaams-Brabant nam het afgelopen jaar - alweer - met 3.9% toe en bracht het totaal in onze provincie op 31.829, tegenover 30.627 in 2020. De cijfers komen uit het nieuwste Freelancer Focus Rapport van UNIZO en Graydon, naar aanleiding van Dag van de Freelancer vandaag.

Een aantal freelancers werden door de crisis wellicht zelfs getriggerd om de sprong te wagen. Werknemers die tijdelijk werkloos vielen, kregen extra tijd om over hun lang gekoesterde droom na te denken. Maar ook de onzekerheid over de huidige job, of een eventueel ontslag, gaf voor sommigen allicht de doorslag.  Hoe dan ook blijkt de stap naar het freelance ondernemerschap vooral een positieve keuze. 84% van al wie ooit als freelancer startte blijft ook vandaag pal achter zijn of haar keuze staan en zou het zo meteen opnieuw doen. De vrijheid en zelfstandigheid zijn daarbij doorslaggevende argumenten.

Toch geeft 18%, bijna 1 op 5, aan nog altijd te weinig te verdienen om rond te komen en krijgt 22% de eindjes maar net aan elkaar geknoopt. Slechts 60% geeft aan goed tot zeer goed te verdienen. Die scores zijn al een pak beter dan in coronajaar 2020, toen 1 op 3 (32%) aangaf niet uit de kosten te komen. Het zal wellicht nog minstens een jaar duren vooraleer opnieuw, zoals vóór de crisis, bijna 80% van de freelancers goed hun brood verdienen. Door hun vaak minder rooskleurige financiële situatie, waarbij hun reserves zijn opgebruikt om de coronacrisis door te komen, liggen 44% van de freelancers regelmatig(er dan voorheen) wakker van de (toegenomen) onzekerheid over toekomstige opdrachten.

Er is ook een ander fenomeen dat freelancers parten speelt. Isolement en eenzaamheid door een tekort aan fysieke sociale contacten. Eén van dé aantrekkelijkste aspecten aan freelancen zijn de wisselende professionele contacten met diverse opdrachtgevers in uiteenlopende bedrijven. Maar gedurende de crisis mochten de freelancers nauwelijks nog onder de mensen/klanten komen. 69% zag het sociaal contact met hun opdrachtgevers (en hun werknemers) verwateren, en bij 60% gold dat ook voor het sociaal contact met collega-freelancers. Daar bovenop kwam nog dat 44% van de freelancers zich minder kon bijscholen, eveneens een bron van sociaal contact. In totaal voerden freelancers het afgelopen jaar nog amper 23% van hun opdrachten uit in het bedrijf van hun opdrachtgever, tegenover 67% van thuis (8% heeft een kantoor buiten de eigen woning, nog amper 2% werkt in co-workingspaces). Vóór corona lag die verhouding net omgekeerd (65% bij de klant en 23% van thuis). 1 op 3 (31%) spreekt mede hierdoor van minder werkplezier en motivatie en van een slechtere balans tussen werk en privé (32%). Veel van de freelancers maakten weliswaar gebruik van online tools voor, onder meer, meetings, maar zoals we allemaal tijdens de crisis hebben ervaren, zijn die allerminst een volwaardige vervanger voor fysieke contacten.

Opvallend is dat 75% van de freelancers een man is. 25% is een vrouw. Voor de start als freelancer, was 3 op 4 (74%) tewerkgesteld als werknemer. 6% van de freelancers was voordien student, 5% was werkzoekende, 10% was reeds actief als zelfstandige en 5% was ambtenaar. Gemiddeld is een freelancer intussen 11 jaar actief en de mediaan is 7,5 jaar. Van de 31.829 actieve freelancers is 23% aan de slag als adviesbureau of als adviesbureau  op het gebied van bedrijfsbeheer; 14% in de IT diensten en 11% in de onderwijssector.

Evolutie aantal freelancers in Vlaams-Brabant   
(BRON: Freelancer Focus Rapport 2020 op basis van Graydon-cijfers) 


Aantal freelancers in Vlaams-Brabant per sector 
(BRON: Freelancer Focus Rapport 2020 op basis van Graydon-cijfers) 

Zelfstandigen in hart en nieren 

Freelancers kiezen doelbewust voor het statuut. Amper 1% van hen ambieert een job als werknemer, 59% hoopt de komende vijf jaar actief te blijven als freelancer en 2% wil in die periode doorgroeien van bij- naar hoofdberoeper. 1 op 5 wil zelfs uitgroeien tot een onderneming met personeel.

Het tussenstatuut dat soms geopperd wordt, gaat in tegen de manifeste wil van freelancers om als zelfstandigen te werken. We blijven ijveren voor een beter sociaal statuut door in te zetten op een beter zelstandigenpensioen, een betere bescherming tegen moeilijkheden en werkloosheid en uitkeringen op basis van het inkomen. Voor UNIZO mag het statuut geen drempel vormen om de sprong te wagen.“ aldus Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

Download het integrale  Freelancer Focus-rapport  hier.

### EINDE PERSBERICHT ###

Wil je meer informatie of wens je in contact te komen met één van onze cases?  
Contacteer:

Liedewij Verbiest
0471724157
liedewij.verbiest@unizo.be